عمومی

آیا روحانیت وارد دادگاه ویژه خواهد شد؟

همه از این باغ می آیند. هر روز بیانیه جدیدی از طرف افرادی منتشر می شود که ادعا می کنند مذهبی هستند و باعث لرزیدن مردم می شود.

پول برای نماز پول می گیرد. دیگری پول می گیرد تا غسل کند. یک روز آنها صحبت های غیر ضروری در مورد Red Bulls دارند. حدیث دیگر بیان می کند که نامعتبر یا نامعتبر است یا جعلی یا غیر ضروری است و از سخنان مولا علی (علیه السلام) کرونا را پیش بینی می کند. حتی برخی از ائمه جمعه به سخنان غیر ضروری متوسل شده اند. ما دیدیم که در قرنطینه اماکن زیارتی چه مکان هایی برداشته شده و موانعی که ایجاد می شود چیست.

چطوری آیا کسی نیست که این وسایل و بهانه‌های غذایی را برای تبلیغات مذهبی علیه شبکه ضد صهیونیستی و غیره متوقف کند؟

جایی که می رویم جوانان چنین چیزهایی را نمی گویند. مخاطبان دیگری با مغز و شعور متفاوت نسبت به نسل قبل وجود دارند.

باور کنید ، اگر مردان از کشیش های بیدار بلند نشوند و جلوی این امور بیهوده و خارق العاده را بگیرند ، ایمان مردم روز به روز تضعیف می شود.

شاید یکی از کارکردهای دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی به این موارد باشد.

فردا خیلی دیر شده است.

1717

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا