فرهنگ و هنر

ردپای «سیزده‌به‌در» در «شاهنامه» – مجله ایرانی

سجاد آدنو با اشاره به روایت جشنواره نوروز در آثار ادبی کلاسیک فارسی ، در مورد “سیزدهمین مراسم بهادر” در “شهنام” و آیین بهار “ویس و رامین” صحبت می کند.

به گزارش مجله ایرانی ، این محقق ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه در مقاله “سیزدهبه دار” (سال ششم ، چاپ شده در “فرهنگ و ادیبات” در خرداد و تیر 1397) نوشت: “هفته” نکته مهمی در باغ وی است ، و گرچه این یک شاهد واحد است و به غیر از این به نظر نمی رسد که از نظر سنتهای معاصر و شباهت به نوروز ، هیچ مدرک دیگری برای برگزاری جشن دو هفتهه ناروز در دوره ساسانی یا اسلامی پس از ایران تا دوره صفویه وجود داشته باشد. بعد از سیزده روز مهمانی ارزش دارد. در ابتدای شعر ویس و رامین – که داستان آن در اصل اشکانی (فارسی اشکانی میانه) است – در بهار توصیف یک جشنواره عمومی است که در آن پادشاه و عموم مردم به باغ می روند و می رقصند. در حالی که هیچ نشانه ای از برگزاری آن در سیزدهم فورواردین وجود ندارد ، زمان و نحوه اجرای آن مشابه سیزدهم مراسم فورواردین است:

یکی تازه وارد را به پادشاه ترغیب کرد ، و خواهیم دید که پس از آن چه اتفاقی می افتد
چه جشنی در بهار

“همه از خانه به صحرا رفته اند / همه چیز را بیرون می بینند …”

انتهای پیام

مشاهده مطالب بیشتر

تحریریه مجله ایرانی

اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا