استان ها

آزمون سراسری با رقابت ۲۷هزار و ۷۳۱داوطلب در هرمزگان برگزار می‌شود

ارش رآنلاین، نماینده ام الاختیار سازمان snap موزش ور : درصد از داوطلبان دختر و درصد ستن

مصطفی ظهیری نیا با اشاره به اینکه آزمون امسال در ۱۵ حوزه برگزار می‌شود افزود: گروه آزمایشی علوم انسانی با نه هزار و ۸۱۶ نفر داوطلب و گروه آزمایشی هنر با دو هزار و ۳۳۱ نفر کمترین داوطلب را در هرمزگان دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر یک دفترچه عمومی شامل صدها سوال داوطلبان در همه گروه‌های آزمایشی قرار می‌گیرند، گفت: داوطلبان باید در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان خارجی، به یک دفترچه اختصاصی، در گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و ریاضی وفنی به دو دفترچه مراجعه کنند. و در روه مایشی لوم ربی سوالات سه دفترچه اختصاصی اسخ دهنده.

48

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا