عمومی

آل سعود آینده ای در یمن ندارد

با این توصیف فرهنگ دینی، اندیشه و تمدن یمن را باید در یمن زنده جستجو کرد. حکومتی که الهادی علی الحق یحیی بن حسین در یمن ایجاد کرد بیش از هزار سال دوام آورد، گاهی در کل یمن و جایی در صنعا و برخی دیگر از مناطق یمن. پس از تسلط عثمانی بر یمن، اتحادیه یمن دوباره مرد و زنده شد. زندگی فقط مدرسه علما و مذهبی نیست. بستر مردگان در یمن است و فرهنگ مردگان بیش از تاریخ یمن است. زندگی یک مکتب فکری و فرهنگی، فلسفه فرهنگی و فلسفه مبتنی بر حکمت و فلسفه است. فرهنگ اصلی یمن، پس از اسلام، علمای مرده در آنجا زندگی می کردند. یمن بدون این هویت فرهنگی اصلا امکان پذیر نیست. مدارس، مؤسسات آموزشی، سنت‌های آموزشی، ادبیات مکتوب و شفابخشی و فرهنگ عمومی یمن یا از آن سرچشمه گرفته و یا تحت تأثیر آن بوده است. حتی شفائیان یمن هم نفوذ زندگی آنها را گرفته اند. بخش مهمی از فرهنگ شافعی در یمن و جنوب، مرگ علما و نخبگانی است که با فرهنگ شیعی و صوفی مرتبط بودند. اسماعیلیان یمن را شیعه و بخشی از فرهنگ این کشور می دانند.

عربستان سعودی و وهابیت همواره در مدت کوتاهی در یمن بوده اند تا هویت، دولت سیاسی یا دولت ضد سعودی و حداقل از منظر فرهنگی، فرهنگ یمن را تشکیل دهند که با وهابیت در تضاد است. و فکر، ضد سلفی و غیر سلفی است، نفس را تحمل کنید. البته در اواسط دهه بیستم دولت بیستم عربی، حکومت امامت یمن از گذر سیاسی عقل حمایت کرد، اما تمام تلاش و اندیشه فرهنگی ما همواره در نفی و سرکوب و پایان دادن به تشیع بوده است. تفکر و زندگی مذهبی در یمن در این جنگ کنونی علیه یمن، دیدیم که چگونه فرهنگ، میراث فرهنگی، کتابخانه ها و آثار باستانی یمن باستانی و باستانی از بین رفته است. سعودی‌ها قبل از این جنگ با تجهیزات و سرمایه‌گذاری در یمن و حتی شهر صعده تلاش می‌کردند به جای تفکر تند خود، با تفکر میتزلی و جیدی شیعی، تفکر سلفی را ترویج دهند. او صدها کتاب علیه زیدیه منتشر کرد و در شیعی ترین نقاط یمن مدارسی را برای ترویج سلفی گری و وهابیت راه اندازی کرد و واعظان و وعاظی که فرهنگ فرقه ای، تفرقه افکنی مذهبی، تکفیری و کفاره و شیعه ستیزی را در یمن به طرق مختلف دامن می زدند. پمپاژ انجام شد.

هر چه عربستان بخواهد و نخواهد، یمن به فرهنگ و میراثش معروف است، میتزلی، شیعه و زنده است. هزاران سال تاریخ و فرهنگ این کشور را نمی توان با ویرانی و ویرانی به پایان رساند یا نادیده گرفت. خودخواهی راه زمین است و رحم نمی کند.

6565

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا