فرهنگ و هنر

آنگلا مرکل برنده جایزه صلح یونسکو شد

ایزه سال لح ونسکو موسوم «فلیکس وویت وینی» نگلا مرکل، دراعظم ن لمان لق رفت. وری مرکل را عطر استقبال و مایت از ناهجویان در سال این ایزه دانسته است.

به گزارش مجله ایرانی، به نقل از دویچه وله، دنیس ماکوگ، رئیس هیئت ژوری جایزه صلح یونسکو و برنده جایزه صلح نوبل در پیامی گفته است که همه اعضای جایزه صلح این سازمان، با اتفاق آرا آنگلا مرکل را به خاطر شجاعتش در پذیرش یک میلیون و 200 نفر ار ناهجو از ورهای سوریه، راق، افغانستان و آریتره ایسته دریافت ایزه امسال دانستهاند. او است: «آن اقدام مرکل میراثی را ر ا آشته است».

نلا مرکل دراعظم وقت لمان در سال

سازمان ونسکو مچنین ولین لوزانژ را اطر دش نانی ربانی ونت نسی دهاند، لوزانژ لاش می کند ا ی معرفی اوز نسی “به نوان ابزار نگی”

جایزه صلح «فلیکس هوفویت بوینی – یونسکو» در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد و سالانه به افراد، نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی که می‌توانند در ایجاد صلح می‌پردازند، انجام دهند. از این نل ماندلا، ردریک دی لارک و می ارتر این ایزه را اطرسونشان در مینه دهریان.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا