عمومی

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای کاهش اثرات خشکسالی در ایلام – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش گزارش آنلاین، لامرضا ابدالی ا اعلام این ر اظهار داشت: ا ریای مل مده و اختصا الغ ریال ریال از محل اعتبارات سالی

وی افزود: کار احداث یک باب انبار علوفه با اعتبار بالغ بر 7 میلیارد ریال، خرید علوفه به مقدار کافی، خرید مخزن آب در مناطق و تجهیزات و لوازم لازم برای مقابله با بیماریهای حیات وحش نیز از جمله مواردی است که در حال انجام است. است در مین راستا از رفیت مک رین در این استفاده واهد د.

ادالی ریح رد: ور لی سه اکتور اصلی امنیت و ناهگاه نیازهای اساسی ونه ای ا س ا س وحش د در معرض دید رار دارند نیازمند راهکارهای دی است.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا