رویدادها

ادعاهای یک مسئول درباره تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت


در پی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در محوطه این دانشگاه و انعکاس آن در برخی از سایتها و رسانه ها، معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد. در خارج نیز به جهت حفاظت از دانشگاه، با موتور یا ماشین در محوطه دانشگاه، گشتزنی انجام می شود / به عنوان مثال، دانشجوی خانمی که رنگ کرکره خود را فیروزهای یا آبی می کند و خود را از مقتعه خارج می کند و از کارت نشان می دهد. دانشجویی خود را انجام می دهد و می خواهد به زور وارد دانشگاه شود، مشخص است در حال اجرا نقشه هایی از پیش تعیین شده است و گرنه اصلاً بحث آزادی نیست و همه دانشجویان خوب ما هستند و دانشجو وارد این وادیها نمی شود، مگر اینکه از بیرون هدایت شود / داشمن

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا