بین الملل

ارتقاء ناوگان «اف-16» تایوان در بحبوحه مانورهای جت‌های چین

ارش روه نالملل گزارشی ارس، نیروی وایی ایوان روز دوشنبه اعلام ارتقای نگندخ ار ا د.

نوشته وبگاه «فوکوس ایوان»

لی وایی ایوان، رار است ننگنده ا اف-۱۶ ایوان ا موشک ای واسط

این در الی است مریکا در ارسال سلاح های سفارش داده ده ایوان اخیر است. اوان مچنین نگنده دید اف-16 وی از ایالات متحده آمریکا رتبه و انتظار میرود ویل نها سال

آن در الی است نظر میرسد نیروی وایی ایوان از ای محسوس رنج ابین موارد نگرانی را در مورد مادگی رزمی نیروهای مسلح ره ایجاد رده است.

یک خلبان تایوانی جنگنده «اف-۱۶» ماه ژانویه که جنگنده وی در سواحل غربی تایوان سقوط کرد، کشته شد، در حالیکه خلبان دیگری پس از سقوط جنگنده «میراژ-۲۰۰۰» خود در ماه مارس، سالم به در برد.

تایوان با چین در هفته‌های چین به شدت شدید می‌شود و هر لحظه بیم حمله به تایوان می‌رفت.

یک وبگاه آمریکایی روز یکشنبه با توجه به نیروی هوایی چین نوشت، نیروی هوایی چین به دنبال ساخت هواپیماهای رادارگریز جدید است که قادرند به آمریکا در ژاپن، گوام و فیلیپین حمله کنند.

در ایی ا این ار آمده است، ن رنامه ساخت واپیمای اچ ایکس ایکس، ننگنده، مبافکن اکتیکی راصوت و رادارگریز است. ناگون دس میند سرعت سیار ری رای استفاد ا دشمنان

انتهای ام/ص
این مطلب رای اول نهاد نید

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا