ورزش

استقلال این دوقلوها را از هم جدا کرد!/عکس

ارش گزارشی رآنلاین؛ روز رهبری رد و مهدی اشمینسب دو مدافع مستحکم م رسپولیس اوندند

روز و مهدی ارج از مستطیل سبز روابط سیار نزدیک

هاشمینسب که اختلافاتی را با باشگاه پرسپولیس پیدا کرده بود پس از اینکه علی فتح اللهزاده مدیر پیشین استقلال به پیشنهاد مالی و سودآور داد جمع سرخپوشان را ترک کرد و راهی استقلال شد تا پیراهن آبی بر تن کند.

س از این اتفا روا رهبری رد و اشمی نسب مرنگ ر د وری دیگر از ن رابطه میق ری نبود. رهبری این روزها از وتبال اصل رفته اما اشمی نسب نوان مربی روی نیمکت ولاد وزستان مینشیند.

استقلال این دوقلوها را از م دا رد!/عکس

ر وانید:

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا