ورزش

استقلال باید چند بازیکن با نظر ساپینتو جذب کند

سوت م وتبال استقلال میوید سرمربی دید ا ند ازی در م

مهدی کشاورز، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت‌وگو با مجله ایرانی، درباره ریکاردو سانپینتو و حضور او به عنوان سرمربی جدید آبی‌پوشان پایتخت، اظهار کرد: مربی را نمی‌توان با چند روز شناخت. مربی اید مبودهای ود را رطرف ند و د از ند زی، میوان روی این مربی نر داد. وتبال ابل نی نیست. سی رش را نمیرد استقلال دون ست رمان لیگ ود اما این اتفاق رخ داد. ا نجایی می ود، این مربی رتغالی لی م د نیست و اید این مربی

اورز درباره نحوه ملکرد استقلال در نجره نقل و انتقالات اطرنشان رد: مربی اید وید در این نقاط و استا ازیکن میواهد و مدیریت اید رنامهریزی ند. الان رسپولیس در نقل و انتقالات الیت میند اما استقلال اید ار ود را

او افزود: دید وضعیت م ورت میرود. امثال سیدحسین سینی و امیرحسین سینزاده رای استقلال نعمت ستند. سینزاده در ازیای لمین میرفت و لزنی میرد و در نهایت ملی دعوت د.

این پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درباره پایتخت آینده آبی‌پوشان و در پاسخ به این سوال که آیا آبی‌ها در فصل آینده می‌توانند مدعی قهرمانی لیگ برتر باشند، گفت: من تا بازی‌ها شروع نشده، نمی‌توانم چیزی بگویم. اید ند ا رود و الان نمیود درباره و استقلال نظر داد. رایط در الاضر رقابل ن است. ل مه ر میردند استقلال مثل لهای است اما در نهایت وانست نوان رمانی می رسد. در این مدت نها سی وانست وتبالیستا راضی ند، ورلو ود. در دوره ی استقلال مدیریت مشکلاتی داشت اما امسال مه وانستند ول ود رسند و مشکلی ان

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا