استان ها

افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور نتایج خوبی خواهد داشت

امیرکبیر، عضو هیات علمی دانشکده علم و صنعت با بیان اینکه کنکور فشار زیادی بر داوطلب وارد می کند، گفت: افزایش اثربخشی منجر به نتایج بهتر تحصیلی می شود زیرا داوطلب فقط در یک روز نمی تواند بالا را تحمل کند. استرس داشته باشد و می تواند این اطمینان را ایجاد کند که اگر در حین تحصیل در دبیرستان، خوب درس خواندن منجر به تجربه پذیرش در دانشگاه می شود.

دکتر عباس احمدی در گفتگو با آیسنا بیان کرد: تغییراتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، به ویژه تأثیر آن بر پیشینه تحصیلی پذیرش دانشجو، عموماً ابتکار خوبی است و من این تغییرات را مثبت ارزیابی می کنم. اگر ارزشیابی در جهت سوزن منحنی شود که داوطلبان فقط در چند ساعت مورد ارزیابی قرار نگیرند و با سوابق تحصیلی تأثیر آن افزایش یابد، حرکت کلی مثبت است.

وی ادامه داد: طی چند دهه اخیر روال به این صورت بوده است: ارزشیابی داوطلبانی که از دبیرستان می خواهند وارد دانشگاه شوند، با پاسخ به سوالات دروس عمومی و اختصاصی در جلسه ای چند ساعته به نام کنکور و بر اساس. با توجه به نمرات کسب شده در جلسه امتحان، دانشگاه و رشته داوطلب تعیین می شود.

امیرکبیر عضو شورای علمی دانشگاه صنعتی با بیان اینکه این روش ارزشیابی به داوطلب فشار می آورد، افزود: ممکن است داوطلبی که حتی در دوران تحصیل عملکرد خوبی داشته است، در جلسه امتحان، شرایط مساعد نیست و در آینده زیر سایه خواهد بود. البته وجود استرس نیز باعث می شود که برخی از کاندیداها به نتایج مطلوب دست نیابند.

وی با اشاره به تغییراتی که پیش بینی می شود در کنکور اجرایی شود، گفت: اگر بخشی از نتیجه آزمون براساس عملکرد گذشته داوطلب در دوران تحصیل (مثلا یازدهم و دوازدهم) باشد، بسیار خوب است. زیرا داوطلب فقط برای یک روز نمی تواند استرس بالا را تحمل کند و می تواند این اطمینان را ایجاد کند که اگر در دوران تحصیل در دبیرستان خوب درس بخواند نتیجه قبولی در دانشگاه را تجربه خواهد کرد و این می تواند اعتماد به نفس را ایجاد کند. نامزد

دکتر احمدی با اشاره به اینکه فقط دروس تخصصی در نمره روزانه بدون آزمون تصادفی ارزیابی می شود، خاطرنشان کرد: ممکن است از راه دور اینطور به نظر برسد که انجام نمره صرفاً بر اساس پاسخ به سوالات تخصصی منصفانه نبوده و باعث ایجاد استرس در افراد می شود. داوطلبان، اما وقتی خودمان را زبان آموز کنیم، به جای پاسخ دادن به چند درس عمومی و تخصصی در یک جلسه آزمون، برای جلسه آزمون فقط روی دروس تخصصی تمرکز و تلاش کنیم و در دوران دبیرستان دروس عمومی را بخوانیم تا خودشان خوب مطالعه کنند. دستیابی به 40% سوابق تحصیلی موثر. به این ترتیب دانش آموز سعی می کند نگاه ویژه ای به موضوعاتی که برای آن کار می کند داشته باشد تا بتواند بر اساس آن موضوع علاقه خود را کسب کند. به عنوان مثال در دانشگاه صنعتی مانند دانشگاه امیرکبیر دروس تخصصی برای ما اهمیت زیادی دارد و می خواهیم ورودی های دانشگاه در دروس تخصصی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی مهارت بالایی داشته باشند.

وی در این خصوص ادامه داد: این امر در هدایت داوطلبان به سمت جریان های مناسب و ارتقای کیفیت پذیرش نیز مفید است. چنین عدالتی در پذیرش دانشجو رعایت می شود.

امیرکبیر، استاد دانشگاه صنعتی با بیان اینکه در نظام ارزشیابی داوطلبان پذیرش در دانشگاه ها به طور کلی دو رویکرد متمرکز و غیرمتمرکز در دنیا وجود دارد، گفت: در مدل غیرمتمرکز، هر دانشگاه داوطلبان خود را برای پذیرش ارزیابی می کند. در کشور ما نیز در دهه 40 و اوایل دهه 50 رویکرد غیرمتمرکز وجود داشت و فردی که قصد تحصیل در دانشگاه را داشت باید در کنکور هر دانشگاه حاضر می شد. برخی از کشورها مانند آمریکا و کانادا نیز از این روش تمرکززدایی پیروی می کنند.

دکتر احمدی ادامه داد: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که با افزایش اختیارات دانشگاه در پذیرش، دانشگاه می تواند نرخ را انتخاب کند، یعنی هر دانشگاهی می تواند یک را در نظر بگیرد. حداقل نرخ برای پذیرش دانشجو به عنوان مثال، یک دانشگاه ممکن است میانگین بالای 19 را برای پذیرش دانشجو تعیین کند. شاید دلیل قبولی دانش آموزانی باشد که در جلسه آزمون نتایج خوبی کسب نکرده اند اما معدل بالای 19 دارند. بنابراین ممکن است این مشکل برای دانشگاه هایی که سختگیری بیشتری در پذیرش دارند پیش بیاید. دانشکده هایی که معدل بالایی برای قبولی در نظر می گیرند به سوابق تحصیلی وزن بیشتری می دهند و متقاضیانی که معدل بالای 17 دارند شانس بیشتری برای قبولی دارند خوب بخوانید.

پیام پایانی

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا