عمومی

افزایش صادرات و کاهش تورم مضامین اصلی برنامه هفتم توسعه است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار، فرج الله روز شنبه در جلسه برنامه شورا باز شد. ریس حق برنامه ریزی استان برای استفاده از ساختمان از جمله محورهای برنامه شورا ریس درباره روند ویرایش برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: برنامه هفتم توسعه با توجه به ابلاغ سیاست های کلی در 26 باند و هفت محور اعم از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … بسیار حائز اهمیت است.

وی پیشرفت اقتصادی و عدالت را هدف اصلی برنامه توسعه برشمرد و افزود: برنامه های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و عدالت محور اصلی توسعه هستند و برنامه های توسعه قبلی بیانگر رویکرد متمرکز و پایدار به حاکمیت است. ، فقدان برنامه عملیاتی، جهت گیری سلام تا حدی، اتکا به منابع داخلی، مکانیسم‌های نظارتی ضعیف و توجه ضعیف به مستندسازی از معایب آن بوده است.

وی گفت: خط اقدام حاکم بر برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی با عدالت، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، ثبات اقتصادی متاسف اسناد شامل سرزمین مادری، رشد فراگیر و ثبات اقتصادی است.

رئیس مدیریت و برنامه های سازمان ریس مازندران ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند سبک اسناد 20 ساله و ملی و منطقه ای برنامه هفته توسعه را تشکیل می دهد.

این سند با اشاره به گشایش الله، با محوریت برنامه، محوریت موضوعات کلیدی، تمرکز زدایی و تقویت نقش استان در مسیر توسعه، مشارکت محور و همه فعال تهیه شده است. ذینفعساختار آن، روش های طراحی اتخاذ شده، از جمله ویژگی های آن توسعه هفتم است.

وی افزود: هدف از رویا پیشرفت اقتصادی است و موضوعات آن رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش تورم و جدایی طبقات و به طور کلی بالا رفتن فرهنگ است.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا