دانش و سلامت

افزایش مبتلایان کرونا در مسکو و توصیه به استفاده از ماسک

ارش اف، مقامات داشت ر مسکو اعلام ردند: مین سیاری از ونتها مربوط به دو ر سویه امیکرون موسوم BA.4 و BA.5 است.

مقامات روسیه با بیان اینکه در طول هفته گذشته موارد جدید به کووید-19 در مقایسه با هفته قبل از افزایش 57 درصدی آن، بیان می کند: از آنجایی که این دو زیر سویه اُمیکرون از قدرت سرایت بالاتری برخوردار است به افراد توصیه می شود. در اماکن مومی از ماسک استفاده نند.

ارش مدیکال اکسپرس، ند ورهای اروپایی منین اتحادیه اروپا مامی افراد الای

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا