عمومی

افزایش ٩٠ درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سیستان و بلوچستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

لامرضا سرگزی در و و رنگار آنلاین اظظهار داشت: از ابتدای امسال دود میلیون و ار وجه ر در واحدهای مرغداری نتی استان سیستان و لوچستان انجام می شود.

معاون ود ولیدات دامی سازمان اد اورزی سیستان وبلوچستان : ا این میزان وجه ر سال اری دود ار و ن وشت مرغ در سیستان وبلوچستان ولید میود.

وی میزان وجه ر مدت مشابه سال ل را میلیون و ار اعلام و اظهار رد: وشبختانه ا وجه ر میلیون و ار ایی در سال رشد درصدی را اهد ستیم

وی ریح رد: اکنون رای ودکفایی استان ولید وشت مرغ، احداث واحدها نعتی دید رفیت میلیون رودورهمعادل واحد مرغداری ار ای سرمایهاری از دو ار میلیارد ومان در ال اجراست.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا