استان ها

اوقات شرعی آبادان و خرمشهر در 9 اردیبهشت ماه 1401+دعای روز 27 ماه رمضان

اوقات فراغت رعی ادان و رمشهر در 9 اردیبهشت ماه 1401+دعای روز 27 ماه رمضان

وقت ای رعی رستان ای ادان و رمشهر در روز ست و م ماه مبارک رمضان اعلام د.

ارش رنگار رنا از ادانوقت ای رعی امروز معه(نهم اردیبهشت ماه 1401) مصادف ا ست و م ماه مبارک 1443 رمشهر رح ل است:

ادان:

اذان : :10:34

لوع اب: :35:38

اذان ر: :14:16

روب اب: :53:17

اذان مغرب: :11:13

نیمه رعی: :31:56

اذان : :10:42

لوع اب: :35:53

اذان ر: :14:40

روب اب: :53:50

اذان مغرب: :11:47

نیمه رعی: :32:16

دعای روز ست و م ماه مبارک رمضان:

سم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی َضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ و َیّرْ موری.

رجمه: دایا روزی ن مرا در ن لت در را و ردان در ارای مرا سختی سانی و ر رایم.

لازم ر است منظور رعایت مان رعی دقیقه از اذان و دقیقه د از اذان مغرب رعایت مود./انتهای

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا