دانش و سلامتمجله کسب و کار

بدون حمایت مردم جلو بردن برنامۀ عقیم سازی حیوانات مشكل خواهد بود

این كار میتواند به طرق مختلف صورت پذیرد از جمله: تلویزیون، رادیو، بروشور، رؤسا و رهبران محلی و اعلامیه های عمومی. مردم محلی می خواهند جمعیت حیوانات بی سرپرست محله را به عنوان بخشی ازجامعۀ خویش حفظ كنند و بدون حمایت این مردم نه تنها جلو بردن برنامۀ عقیم سازی حیوانات مشكل خواهد بود، بلكه سلامت و ایمنی سگهای بازگردانده شده به محل قبلی قابل تضمین نیست. خشونت و سوءاستفاده از حیوانات خیابانی واقعیت تلخی است كه باید به آن توجه شود. در واقع اگر مردم محله ای از حیوانات بی سر پناه متنفر هستند یا نسبت به آنها خشونت نشان می دهند، بهتر است برنامۀ CNR در آن محله اجرا نشود. حیوانات بی سر پناه، منشأ اصلی نسل آیندۀ حیوانات خیابانی هستند، البته اگر بتوانند با موفقیت به زاد و ولد بپردازند. بعضی از صاحبین حیوانات خانگی نگران افسردگی پس از عقیم سازی در پت ها هستند و حتما باید در نظر داشته باشند که افسردگی و آرام تر شدن دو واژه کاملا متفاوت با بار معنایی متفاوت هستند. حیوانات خیلی پیر، خیلی جوان یا مریض نباید دوباره به خیابانها، جایی كه بی تردید رنج زیادی را تحمل خواهند كرد، برگشت داده شوند. اخلاق پزشکی و دامپزشکی حکم می کند تا زمانی که موجود زنده ای بیمار نیست، نباید با دارو و جراحی او را دستکاری کرد.

از این رو یك برنامه عقیم و واكسینه كردن كه با شركت و آموزش صاحبان حیوانات یا محلهها باشد در درازمدت مؤثرتر از CNR خواهد بود. اكثر جمعیت حیوانات بی سرپناه بدون صاحب هستند، اما اگر در واقع بیشتر حیواناتی كه در شهر پرسه میزنند صاحب دارند یا به محله ای تعلق دارند، پس برنامۀ عقیمسازی و واكسینه كردن آنها بهتر است با شركت مردم محله باشد تا استفاده از روش CNR. با این همه نظرات مردم محلی باید در نظر گرفته شود زیرا آنها حق دارند در مورد محیط خود نظر دهند. طرز فكر مردم محلی تأثیر بسیار زیادی در موفقیت برنامۀ CNR دارد. PR) جهت توضیح دادن برنامه برای مردم محلی و جلب كمك و حمایت آنان، استفاده کرد. در این صورت پیش از عقیمسازی گربه باید به دامپزشک مراجعه کنید تا بهترین زمان را برای اخته کردن پت شما مشخص کند. 5- در حیوانات نر اخته شده نیز باعث افزایش مبتلا شدن سرطان بد خیم پروستات می شود. بازگرداندن حیوان به محل سابق زندگی او پایان مسئولیت نیست بلكه سرنوشت این حیوانات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بازگرداندن حیوان عقیم شده به محل زندگی سابق او از مهاجرت حیوانات بی سر پناه دیگر به آن منطقه میكاهد.

عقیمسازی یك حیوان بی سر پناه این اطمینان را به وجود می آورد كه او دیگر بچه هایی به وجود نخواهد آورد كه مانند خودش زندگی پررنج و عذابی را پشت سر بگذرانند و در سنین جوانی بمیرند. زیرا بعضی از این حیواناتی كه گرفته میشوند صاحب دارند و یا متعلق به محلۀ خاصی هستند كه در كوچه ها پرسه می زنند. در نهایت پارکینگ منزل آقای عبداله لبافی و انباری ما دو مکان پیشنهاد شد که هریک مزایا و معایب خاصی داشتند. از بحث بالا نتیجه گرفته میشود كه CNR تنها در موارد محدود و خاصی كارآیی دارد و اغلب برای گربه ها مناسبتر از سگهاست. به طور معمول، برای عقیم سازی گربه های ماده از عمل جراحی تخمدان و رحم (برداشتن تخمدان و رحم) استفاده می شود. جلوگیری از فحلی کاذب (که در نیمی از سگ های عقیم نشده اتفاق می افتد) و در نهایت از بین رفتن تمامی مشکلات آبستنی. خوشبخت اذعان کرد: شهرداری به طور مستمر در کارگروههای مختلف مشکلات اجرایی دستورالعمل را اعلام میکند و در همین خصوص یکی از معضلاتی که عنوان شده و در دست بررسی و اصلاح است برنامههای اجرایی بعد از زندهگیری سگ های ولگرد است که در دستورالعمل، برنامه اجرایی ندارد.

اما عدم دانش کافی در مورد این موضوع باعث شده که شما به عنوان صاحب سگ در مورد انجام آن تردید و سؤال های زیادی داشته باشید. چنین استنباط میشود كه CNR در كوتاه مدت موفق به ثبات جمعیت حیوانات بی سر پناه میگردد، ولی باید با برنامۀ درازمدتی كه توجهش به منشأ و دلیل به وجود آمدن حیوانات بیسرپناه است همراه باشد و هدفش به وجود آوردن فرهنگ درست و مسئولانۀ مالكیت حیوانات باشد و نهایتاً در پی این باشد كه همۀ حیوانات خانگی صاحبانی مسئول و دلسوز داشته باشند. مناطق دورافتاده و وسیعی كه ماشینها با سرعت در آنجا آمد و شد دارند برای برنامۀ CNR مناسب نیستند. در آینده ممکن است از روش های شیمیایی برای عقیم سازی سگ نر و ماده استفاده شود ولی در حال حاضر، هیچ روش دارویی برای عقیم سازی حیوانات كه مناسب برنامۀ CNR باشد، ابداع نشده است. حیوانات پرخاشگر هم چون قابل واگذاری به خانهها نیستند باید به همین روش حذف شوند. روش های جراحی که در ایران انجام می شود به گونه ایست که در سگ های ماده، رحم و تخمدان ها را از بدن خارج می کنند و سگ های نر را اخته می کنند یعنی بیضه ها را خارج می سازند.

مشاهده مطالب بیشتر

تحریریه مجله ایرانی

اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا