دانش و سلامت

برای افرایش طول عمر دو دقیقه ورزش شدید کافی است

ارش ا ات دید، دو دقیقه الیت دنی دید- مجموعاً دقیقه در – ا اهش ر مرگ، سرطان و ماری

این مطالعه نشان می دهد نسبتاً م الیت دنی دد ممکن است واید سلامتی ادی مراه داشته باشد.

ا نشان می دهد ورزش منظم می کند اهش ر رخی ماریا ا این ال، ات دید، ر دت و مدت ورزش مورد نیاز رای دستیابی واید سلامتی افراد مرکز دارد.

رای این مطالعه، مطالعه رگسال را دون ونه واهدی از ماری لبی روقی ا سرطان نام رند.

مطالعات ن ارتباط و داد دفعات انجام الیت دنی دید ا مرگ

برای درک تفاوت بین فعالیت‌های بدنی متوسط ​​و فعالیت بدنی شدید، بیشتر فعالیت‌های بدنی متوسط ​​را به عنوان ورزشی تعریف می‌کنند که ضربان قلب را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اما لزوماً افراد را از نفس نمی‌اندازد.

ا این الیت دنی دید احتمالاً نتیجه می دهد نمونه هایی از الیت دنی دید ارتند از دوی سرعت، نا دوچرخه سواری سرعتای سریع.

مشتریان دریافتند ر مه آمدهای نامطلوب

نوان مثال، رکتنندگانی الیت دنی دیدی نداشتند، % ا افت و در ورت انجام دقیقه ا ر، مجدداً % اهش افت.

منبع: اشگاه رنگاران وان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا