دانش و سلامت

بزرگترین دنباله‌دار تاریخ نجوم به طرف خورشید در حال حرکت است/ آیا باید نگران بود؟

اما ای نگران نیست. این رم از میلیارد و میلیون لومتری ورشید نزدیکتر نمی شود، ن م در سال . اصل مین از ورشید میلیون لومتر است نابراین مین نزدیک نمیشود.

این دنبالهدارا در سال نادر اما ابل از رده بندی واقعی است.

این رگترین دنبالهدار است منجمان اکنون رصد ردهاند.

دیوید جوئیت، استاد علوم سیارات و ستاره شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس (یو سی ال ای) می گوید: «همیشه مظنون بودیم که این دنبالهدار باید بزرگ باشد زیرا از این فاصله دور هم درخشان است. “

سازمان فضایی آمریکا، ناسا، در بیانیهای گفت که این جرم را پدرو برناردینلی و گری برنستین در عکسهای آرشیوی «مطالعه انرژی تاریک» رصدخانه سرو تولولو اینتر-امریکن در شیلی کشف کرده است.

آنورد ناسا درحال میر ابل

دنبالهدارها مصالح مانده از روزهای نخست ل سیارات ستند.

ناسا در انیهای نوشت: “ان اجرام در ازی لاب snap میان سیارات م رونی، دون ریفات از منظومه اوت.”

دنباله دار رناردینلی-برنستین

“دنبالهدارهایی این رتیب رت ده وندند در ایی نام ابر اورت سکونت منطقه، ووس عمد دنبال در من در مد دنال “.

مانتو هویی، از دانشگاه علوم و ماکائو، این دنبالهدار را یک «شی حیرتانگیز» توصیف کرد و گفت: «ما حدس میزدیم خیلی بزرگ باشد، اما برای تأیید آن نیازهای تراز اول بودیم».

این دنبالهدار “برناردینلی-برنستین”

این رم اکنون در اصل سه میلیارد و میلیون لومتری از ورشید است و ریبا ورت مودی م رسو

46

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا