ورزش

بلاتکلیفی عجیب شمشیربازی/خبری از انتخابات نیست

دراسیون مشیربازی از ماه است در لاتکلیفی امل سر می رد و وزارت ورزش رای گزارشی در ار د م د ار

ارش مجله ایرانی مشیربازی از دراسیون ایی مدت مان ادی از لاتکلیفی

نام انتخابا من سال انجام د لالله اقرزاده، رضا دادیان، مانی ایید لاحیت ای مدیریتی ررسی د، رحیمی رد د و سه اندیدای دیگر رای انتخابات اقی ماندند. ارزاده م و دید دراسیون

دوره ریاست اقرزاده نیز اردیبهشت ایان رسید و از ن وزارت ورزش و اقرزاده را نووان سرپرست من.

ارزاده در ریور ای ود در سرپرستی دراسیون در واقع از مان ایان دور ریاست دراسیون

ماه از نام اندیداها می رد و وزارت ورزش

شمشیربازی هم جزو رشته های المپیکی است که با آغاز فصل جدید مسابقات باید به دنبال مسابقات قهرمانی یک المپیک باشد و از طرفی از امیدهای کسب مدال برای ایران در بازی های آسیایی هانگژو است اما در شرایط تکلیف فدراسیون فدراسیون مشخص نیست و حتی شمشیربازان تیم ملی نیست. نیز دیگر واهان ن لیف دراسیون ده اند.

وزارت ورزش در گام نخست باید تکلیف ثبت نام مجدد فدراسیون را مشخص کند چرا که تایید صلاحیت های نظارتی حداقل دو ماه زمان می برد و حتی اگر نام آذر انجام شود، به نظر نمی رسد زودتر از بهمن یا اسفند برگزار شود. رای دراسیون المپیکی ون مشیربازی وب نیست.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا