ورزش

به خاطر نبود سالن وزنه‌برداری مصدومیتم تشدید شد/ 50 کیلو افزایش رکورد داشتم

دارنده مدال لای مسابقات رمانی سیا در و و ا نا:

دارنده مدال لای مسابقات رمانی سیا :

سیده الهام حسینی در گفت و گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، درباره مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سه مدال طلا در این رقابت‌ها گفت: مسابقات قهرمانی آسیا در سطح خوبی برگزار شد و در رقابت با حریفان داشتم، ولی خدا را شکر هم در این مسابقات بود. رب و م دو رب مدال لا رسم و در مجموع م نوان رمانی را از ن ود نم. ارسانی نبود، د از مسابقات آسیای ورهای اسلامی من در اختیار داشتم. ریبا ماه مرین داشتم و ستگی مسابقات نوز نرفته ود، اما اید مرینات را روع میردم.

انتظارات ادرفنی راآورده رادم

دارنده لای مسابقات رمانی سیا اظهار داشت: من از ل سیبدیدگی داشتم، ولی در اردوی ملی م درگیر داوریت ودم، ولی ما این مشکلات یک لطف دا وب اهر دم و مدال. در رب رای اولین ار این وزنه را دم و رای ودم م ثبت مید. در مسابقات رمانی سیا و اینستم لوگرم ر از اونیه وزنه نم. دا را ر وانستم انتظارات ادرفنی را رآورده نم.

اطر نبود سالنیتم دید د

انوی ملیپوش وزنهرداری در مورد ات لسه ا ورزش و وانان : من در مورد مبود امکانات در سطح رستانها واقعا مانی در رستان استم این مشکوم روبهرو . من ارج از اردوی مناسب رای مرین ندارم و از خواستی اعث د ادیتم دت دا ند مین موضوع من مانی در اشگا دنسازی مرین در لسه این مسائل مطرح د و وزیر ورزش م ول مساعد داد درمان دراسیون م اتی رای ما رد. در رستان درود م رار سالن وزنهردار و در این رشته در اختیار ما رار دهنده است.

دوست دارم رای نسل نده اری انجام دهم

سینی : ما در سطح رستانا استعدادهای ادی دارم، این موضوع اعث میود نتوانیم در استعدادیابی ار نیم. من دوست دارم وقتی مردم ر و ورم ا این اندازه از من مایت است پدر و مادرها وقتی فرزندان خود را به یک رشته ورزشی می‌فرستند ابتدا به امکانات آن رشته نگاه می‌کنند، من خودم اگر جای آن‌ها بودم در این سالن تمرین فرزندم را نمی‌فرستادم. در مورد ات و سالن وزنهرداری ولهایی ما امیدواریم وعده های ودشان مل ند.

وضعیت اردوهای ملی ر د

وی در شرایط کنونی اردوهای وزنه‌برداری بیان کرد: زمان زیادی نمی‌گذرد که فدراسیون با تغییر و تحول روبه‌رو شده است، اما این واقعیت است که در سطح اردوهای تیم ملی تغییر و تحول به وجود و شرایط نسبت به گذشته بهتر است. سطح رستان نوز ری ورت نگرفته، ولی دراسیون ر این موضوع ست.

50 لو افزایش رکورد داشتم

سینی در مورد رقابت های آنی و از اردوی ملی نوان رد: اردوها از نده روع می شود. مسابقات در این مسا رکت واهند رد. دسته لوگرم ازه مع المپیکیا اضافه ده و انتظار این را دارم مسابقه سختی رو داریم و ابل اس ا سیایی نیست، دفم این است مادگی وب روی روم. از همان زمان که وزنه‌برداری را شروع کردم، این بود که به جلو حرکت کنم، سال اول در مسابقات آسیایی شرکت کردم تا این دوره که سومین حضورم بود، 50 برابر شد. این افزایش در ول سه سال اتفاق افتاد، اما فکر می کنم در مدت زمان مان وتاه ر ن رسم، اما ا…

انتهای ام/

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا