بین الملل

ترامپ زیر حرفش زد! – مجله ایرانی

روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که به یک فایل صوتی از کوین مک کارتی، مجلس رهبر جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا دست یافته است که نشان می دهد ترامپ، رئیسجمهوری پیشین آمریکا تا حدی مسوولیت تحولات منتهی به شورش شش ژانویه را پذیرفته است.

رامپ امروز نبه در مصاحبه روزنامه وال استریت ورنال : نه این نادرست است. من اه داشتن مسئوليت اذعان نكردم.

فایل های صوتی جدید متعلق به تاریخ 10 ژانویه 2021، فاش می کند که کوین مک کارتی جمهوریخواه، “ترامپ را اولین مسئول شوراش کنگره میداند و ترامپ هم قبول دارد که مسوولیتی در این شورش دارد.”

این افشاگری نیویورکتایمز به دنبال گزارشی منتشر کرد که می‌گفت مک‌کارتی و می‌چک مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا در ابتدا باور دارند که مدیریت مسئولیت حمله به کنگره است و هر دو به صورت خصوصی خشم را نسبت به او نشان می‌دهند. می س از داشتن ور لیه نره مریکا، مکارتی

در م انویه روحی از امیان رامپ در اعترا کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که مسئولیت این را دارد، صدها تن را به هدف سوال و قرار داده و از کاخ سفید درخواست تا اسناد آرشیو را در اختیار تصمیم گیری و تصمیم گیری چند تن از نمایندگان سابق نمایندگان هم به سرپیچی از دستورات و تصمیم گیری ها. اهانت دهاند.

اوایل مارس، کمیته تحقیقات شورش ششم ژانویه به این باور رسید که شواهد کافی برای آن نتیجه گرفت و دستیارانش احتمالاً در دست زدن به تقلب و مانع تراشی در روند پرونده از طریق راه گم کردن مردم درباره نتیجه نتایج 2020 و تلاش برای معکوس کردن نتایج دست است. داشته، وجود دارد.

ا ماه ا مان ورش نگره، ریبا ن دودا در مامی این امل از ردی است مله ا ممانعت از ماموران اجرای آنون دهاند. این اتمچنان ادامه دارد.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا