عمومی

تقویت زیرساخت‌های آب و خاک نیازمند حمایت ویژه است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش رنگار آنلاین محمد رزعلی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت آب و خاک استان‌های شمال کشور در رشت اظهار داشت: استان گلستان یکی از استان‌های مهم در حوزه کشت گندم و دانه‌های روغنی در کشور است.

وی اِ اشاره به دانش اجتماعی در و اک افزود:

سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تاکید بر اولویت الگوی کشت در بخش‌های مختلف بیان کرد: تغییر الگوی کشت از سنتی به مدرنیته و کارشناس محور و اولویت‌های علمی ما در استان گلستان به شماره می‌رود.

رزعلی ا آن اورزی اید سمت دانش نیان رود، : رکت دانش نیانی در مه ا موفقیت میز وده و این مهم در اورزی م دق می کند.

وی اِ اشاره به ندان ا در اورزی افزود: ویت و ارتقای ندان ا در استان منتظر مایت و معتبر است

رس سازمان اد اور استان لستان اشاره رخی روابط اعتباری ریح رد:

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا