فرهنگ و هنر

تلاش برای پیدا کردن پایگاه مردمی نمایش‌های میدانی

تهیه‌کننده نمایش «جهان بانو» گفت: سیاست ما از روز اول این است که این متن‌های نمایشی با کمک ما در مجموعه «اوج» در اختیار گروه‌های دیگر قرار می‌گیرند و نمایش‌های میدانی پایگاه مردمی پیدا می‌کنند. وشبختانه در افق رو این اتفاق واهد وست.

به گزارش مجله ایرانی، نشست خبری نمایش بزرگ میدانی «جهان بانو» امروز (سه شنبه ۱۷ مهرماه) با حضور علی اسماعیلی (تهیه‌کننده) و حسن بزرا (کارگردان) در بوستان استان تهران برگزار شد.

در این نشست که روابط عمومی در اختیار گذاشتن با اشاره به نمایش ابتدایی میدانی در کشور، تهیه‌کننده این نمایش مطرح شده در سال ۱۳۸۴یک ژانر جدید در حوزه تئاتر توسط بهزاد بهزادپور به عنوان کارگردان و احسان محمدحسنی به عنوان تهیه‌کننده در قالب است. اثر «ابی» ایجاد د. این اثر در تپه‌های شرقی تهران و پادگان امام حسن مجتبی در ماه رمضان سال 1384 خیلی صدا کرد و گزارش کرد که به مقام مقام معظم رهبری رسید، ایشان فرمودند که یک اثر کاملا ایرانی و بومی است و نشان می‌دهد که گروه‌های تئاتر میدانی تکثیر می‌شوند.

وی افزود: از دوم در سال و سال در این دو دهه نمایش های میدانی ادی اجرا د سازمان اوج از مان اسیس این اجراها سرعت د. سال ۹۷مجموعه سیمای «ققنوس» بخش هنرهای نمایشی خود را ایجاد کرد، اولین اثر «تنهاتر از مسیح» بود که در سال ۹۷ در همین مجموعه اجرا شد و در پنجاه شب اجرای مدام داشت که حدود سیصد و پنجاه هزار مخاطب داشت. د از ن ا ماجرا رونا الیتای الار میدانی ل د، اما ا ابتدایی امسال ار ار ر مچا

نمایشی مخاطبان ند ار نفری
لی اسماعیلی ادامه داد: در ماه اول امسال ار نفر در وستان ولایت در ر م ن مزمان ا نگره دای استان م نزدیک ار نفر «فصل دایی» را ماشا رندند. نمایش رگ نمایش «جهانبانو» در اصل از وط دم و وا روع میود و اَریخ معاصر را روایت می کند.

وی در وص نه اریخی نمایشای میدانی : نمایش بعد از آن، گزارش به مقام معظم رهبری رفت و ایشان بعد از دیدن تصاویر این کارها را مانند تئاترهای غربی نیست و کار بومی است و در آنجا قرار دارد که گروه‌های مختلف در این سبک کارها و شهرهای مختلف کشور ادامه دارند. آن روژه از ن سال روع د و در ند از در سال ای د ادامه داشت و د از ن دومین اثر ا نام. در این دو دهه نمایش های میدانی ساخته شده از سرعت دن در سازمان اوج الا رفت.

اسماعیلی ادامه داد: سال سیمای نوس نرهای نمایشی را از رد و اولین اثر یک نام در دایی در گزارش د، از اجرای اول ن ر

وی یادآور شد: در ایام، نمایش‌ها تعطیل شد، اما ما بعد از مدتی در سوریه نمایش «ارض و شمس» را اجرا کرد تا اینکه با فروکشی دوباره نمایش‌ها در کشور آغاز شد. نمایش ما «روشنای شب تار» و سپس فصل سوم «تنهاتر از مسیح» بود و حالا «جهان بانو» را اجرا کردیم که تحقیق و پژوهشی را انجام دادیم و از سال 97 اولین تولید آن انجام شد. م نهها در این اثر الا و روداکشن ن است وری ماه ول د.

وی ادامه داد: اتفاق رگی در نوب ران رخ داد است ایگاه نمایشی را ار ایجاد ود. داری ران ردیسا سینما و اتر ادی دارد، اما نما میدانی الان رسا رسیدیم نمایش دی در دو انجام ود اصل وتاهی


موضوع آنو ارتباطی مسائل اخیر ندارد
این تهیه کننده درباره آسمانی این نمایش با موضوع زن و اتفاقات اخیر جامعه به یکی از خبرنگاران گفت: نام این اثر، در ابتدا «زنانی» بود و همزمانی این نمایش با چند اتفاقی است. ما
از مدتی ل درگیر این ارودیم و رای ارتباط دادن یک آخر دی نبود.

او درباره هزینه این نمایش گفت: اگر می‌خواستیم بلیط‌فروشی کنیم، ارزش واقعی کار ۷۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون است، در حالی که در تهران کارهای دیگری با دکور ساده نزدیک به این مبلغ به فروش می‌رسد. سپاه در اختیار ما رار داد وانیم از نها آناد و مین داد اما نه ریالی این میلیارد و نیم ده است. در نار ن، در اوج نذر رهنگی نا ردیم داد ادی از مردم مک ردند و ا درصد ن در ال اض.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا فکر می کنم یک فیلم از این دست نشان می دهد برای پخش در دیگر هستید یا خیر، گفت: در این سال ها چند بار این نمایش ها را بدون تماشاچی کار کرده اند و صحنه های دوربین را ضبط می کنند، اما حقیقت آن است که دوربین ها ابلیت نمایش این ار را ندارند. اید نوع دکور ن را نده و رئال دید و مام اصیت و ویژگی ن در نده دیدن ن است. اوج نیز در جستجوی سال‌های قبل در خط تولید سینمایی‌اش، فیلم‌هایی را با فضا و امکانات این نمایش می‌سازد، اما این نمایش با ویژگی‌ها و ویژگی‌هایش امکان تبدیل شدن به فیلم را ندارد.

همچنین حسن بزرا این اثر را درباره چرایی عدم استفاده از بازیگران مطرح کرد، گفت: این نوع نمایش از ابتدا متکی به چهره‌ها نبود، بلکه متکی بر کار تیمی است که آن را جلو می‌برد. ار اهل مین نمیماند و ر سی از این ار نار رد، دهای دیگر ای ن را میرنند. البته اید م ما سراغ ازیگران مطرح میرفتیم، ن رگواران ول نمیردند و امکان مالی ن راهم نبود. ار می نیز ا اتکا رم و محتوای اب است. چیزهایی که بازی می‌کنند، استعدادهای عجیبی دارند و بعضی از آنها مسیر زندگی‌شان را عوض می‌کنند و امروز ۵۰ نفر از آنها دستیار کارگردانی کرده‌اند و امروز ۲ بازیگر را هدایت می‌کنند. ای اش نیروهای مسلح روی این موضوع ر ارند ا د از دو سال سربازان در رای. سربازان این نمایش واقعاً ازیگر ستند.

اسماعیلی در پایان تاکید کرد: سیاست ما از روز اول این بوده است که این نمایشی با کمک ما در مجموعه سازمان اوج در اختیار دیگر گروه ها قرار می گیرد و نمایش های میدانی پایگاه مردمی پیدا می کند. وشبختانه در افق رو این اتفاق واهد وست.
انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا