استان ها

توزیع کالاهای اساسی هیات های عزاداری با نرخ دولتی

ارش رآنلاین لرستان، سید ماد اهرخی ا رزوی ولی ا وجه نزدیک دن ایام محرم، ر و مراسمات مذهبی الاهای اساسی اعم از؛ مان لازم است میزان لازم و ا متد تصویب دولتی در اختیار سازمان لیغات اسلارو

وی ر وزیع رنج ایلندی، ندی و اکستانی ن ات ا نرخ دولتی در این ایام اشاره رد و ۱,۰۵۰ تن بر تایلندی با قیمت مصوب هر میزان ۱۱,۵ تومان، برنج هندی هر ۰۰ تومان ۱۸،۵ تومان، برنج پاکستانی هر ۰۰ ۲۰،۵۰۰ تومان در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی استان قرار گرفته است.

اهرخی در مورد دیگر اقلام مورد نیاز ا میزان ن ر مت تصویب ,

این مقام مسئول در ایان ا آن اینکه در روزهای وشت رمز و مرغ منجمد در ن ای اداری ویزیع وه وشت رمز وارداتی و مرغ منجمد

46

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا