دانش و سلامت

توصیه بر تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا در سنین بالای ۱۲سال / پیگیری معوقات کادر درمان

ستاد ملی مقابله با بررسی، پیگیری مطالبات و معوقات پزشکان، پرستاران و بیمارستان‌ها را از سوی وزارت بهداشت، دفتر ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، به عنوان یکی از تصمیمات جلسه امروز این ستاد اعلام کرد.

ارش مجله ایرانی، دکتر اس راوژن درباره تصمیمات لسه امروز ستاد ملی مقابله با رونا در وئیتر ود نوشت:

«نکات مهم و مصوبات لسه امروز ستاد ملی رونا /4/4:

دیر ویژه و ر میمانه از آن و رستاران ورمان؛ ما مدیون مات رستاران و آن استیم.

– لوه مهم این دردانی، رداخت مطالب و معوقات رستاران، آن و مرستانهاست. وزارت داشت، دفتر ریاست مهوری و سازمان رنامه و ودجه ری نند.

– در رهای رد و (فعلا مه رهای ور)، در سایر اماکن (بخصوص اهای از)

وصیه اکید ر ریق نوبت واکسن ادآور سال در لیه روه ای snap الاتر از سال مانند واکسنهای نفلوآنزای ر ساله و اینکه اواسط آبستان آری م ریک ود. در این ورت سطح ایمنی امعه در استانه سال لی، سفر اربعین و از ل اییز سطح وبی میرسد.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا