استان ها

خانی: با تمام قوا به مصاف شاهین می‌رویم

مجله ایرانی/خراسان رضوی سرمربی م وتبال ادکام مشهد : مرینات وبی را سر اشتهایم و مام وا مصاف اهین میرویم.

سعید خانی در دیدار وگو با مجله ایرانی، در دیدار ویژه آتی تیمش در مقابل شاهین بجنورد اظهار کرد: پس از شکست در بازی قبل، تمرینات خوبی را در مشهد پشت سر گذاشتیم و مصاف را با شاهین بجنورد آماده کردیم.

وی در وص ایبان مش : وشبختانه رای این ازی محرومی ولی نداریم

آنی در وص وضعیت مش : اتحاد رمز موفقیت ما در روز ست و روزی است و مطمئنم

ن است ما ادکام مشهد، نها نماینده

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا