ورزش

خبر بد برای پرسپولیسی‌ها؛ گزینه محبوب خط حمله پرید!/عکس

ارش گزارشی رآنلاین؛ اب اهدی ل دیگر در وشکاشادمیا ماندگار د.

پس از حمله به روسیه، بازیکنان شاغل در لیگ اتحادیه با قانون حمایت فیفا امکان انتقال قرضی به سایر تیم‌ها را به دست آوردند و به این ترتیب شهاب زاهدی با قراردادی قرضی و تا پایان فصل ۲۰۲۱/۲۲ به پوشکاش مجارستان پیوسته بود. الا این اا مجار از مدید رارد رضی اب ا ایان ل /23 ر داده است.

ارش این اشگایت اهدی ود افته و او مرینات ود را از رده است و در اردوی.

اَاهدی یک نفرا ود واداران رسپولیس لاقه ادی بودند

ر د را رسپولیسیا؛  نه محبوب مله رید!/عکس

258 258

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا