اقتصادیمجله کسب و کار

خدمات حسابرسی چیست؟

خدمات حسابرسی

برای این منظور خدمات حسابرسی انجام می شود تا کلیه عملیات مالی و اسناد مربوط به آنها بررسی شود و از مغایرت اسناد جلوگیری شود و چاره اندیشی شود.

تعریف حسابرسی

خدمات حسابرسی نوعی تقاضای اقتصادی برای شرکت ها است و مدیران می توانند در هزینه ها صرفه جویی کنند. شرکت ها می توانند با امضای قرارداد با یک شرکت حسابداری، احتمال وقوع حوادثی مانند سرقت و ورشکستگی را کاهش دهند.

حسابرسی به بررسی اساسی سوابق یا صورتهای مالی یک کسب و کار یا یک سازمان اشاره دارد. حسابرسی برای کلیه اشخاص حقوقی الزامی است. حسابرسی پس از تهیه نهایی صورتهای مالی و حسابها انجام می شود. پس می توان گفت که حسابرسی شامل انجام حسابرسی قانونی و تأیید صورت های مالی و اظهار نظر منصفانه در مورد صحت سوابق مالی از وضعیت واقعی مالی شرکت ها است!

حسابرس کیست؟

حسابرسان وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری را بر عهده دارند و باید آنها را مطابق با اصول حسابداری تهیه کنند. در واقع مشاوران فعالیت حساب ها را بررسی کرده و نتیجه کار خود را به سهامداران، بانک ها و … گزارش می دهند.

حسابرسی خارجی

حسابرسان خارجی معمولا از شرکت های معتبر برای بررسی و نظارت بر کارهای مالی انجام شده در شرکت یا موسسه مالی تا آن تاریخ منصوب می شوند.

این نوع حسابرسان هیچ ارتباط مالی با شرکت ها و موسساتی که آنجا می روند ندارند! حسابرس خارجی به عنوان کارآگاه مالی در یک شرکت ثالث فعالیت محدودی را انجام می دهد. حسابرسان خارجی باید کلیه گزارش های مالی حسابداران و حسابرسان داخلی را برای صحت بررسی کنند.

حسابرسی داخلی

ممیزی داخلی گاهی اوقات می تواند توسط کارشناسان شرکت یا سازمان انجام شود. زیرا گزارش دهی به مدیران ارشد از هدر رفتن دارایی ها و برنامه ریزی مالی جلوگیری می کند. ممیزی داخلی معمولا هر 3 ماه یکبار انجام می شود. البته در برخی شرکت ها این نوع حسابرسی هر 6 ماه یا هر سال انجام خواهد شد.

مهمترین اقدام در حسابرسی صورتهای مالی شرکت در مزایده و پیشنهادات و همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سهامی و ارائه آن به مجمع صاحبان سهام جهت روشن شدن وضعیت و حسابهای شرکت می باشد. در نتیجه حسابرسی داخلی سیستم کنترلی است که توسط مدیران شرکت ها و سازمان ها برای تعیین کیفیت عملیات مالی و وضعیت مالی انجام می شود.

حسابرسی مستقل

این یک حسابرسی حرفه ای توسط شرکت های مستقل است. این افراد توسط مدیران شرکت ها انتخاب می شوند و در قالب قرارداد، ممیزی های گروهی را انجام می دهند.

هدف از حسابرسی مستقل صورتهای مالی گروه اقتصادی عمومی مطابق با نتایج تحقیق بر اساس اصول ضوابط و استانداردهای حسابرسی موجود.

دلایل استفاده از خدمات حسابرسی

سرمایه گذاران و سهامداران شرکت ها صاحبان واحدها و بنگاه های تجاری هستند و می توان گفت مدیران این شرکت ها هستند. چنین افرادی به دلیل کمبود وقت و آموزش ناکافی نمی توانند پاسخگو باشند. در نتیجه، این وظایف به افرادی واگذار می شود که دارای صلاحیت های حرفه ای هستند که به عنوان حسابرس شناخته می شوند.

اهمیت خدمات حسابرسی

تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مربوط به مالیات بر درآمد شخصی و استانداردها و مقررات حسابرسی

تهیه گزارش برای حسابرس قانونی

تهیه گزارش حسابرسی جهت بررسی در مجمع عمومی در شرکتها و موسسات

تهیه گزارش حسابرس ویژه در زمان درخواست مالک و اشخاص ثالث و مراجع مجاز

حسابرسی بیمه

فرآیند حسابرسی بیمه، بررسی اسناد مالی و اداری کارگاه ها برای بررسی حساب های هزینه و اطمینان از پرداخت حق بیمه بابت هزینه های انجام شده توسط کارگاه ها می باشد. چک بیمه ای چک تامین اجتماعی نیز نامیده می شود که فرآیند بررسی دفاتر قانونی شرکت ها و مدارک کارفرمایان دارای کارگاه و اخذ کد کار با ارائه پرونده به سازمان تامین اجتماعی است.

انواع خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی صورت‌های مالی

مشاوره حسابرسی صورتهای مالی یکی از خدمات حسابرسی و بازرسی است. صورت های مالی شامل انواع ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، صورت های نقدی و یادداشت ها، صورت سود و زیان شرکت ها می باشد که گزارشی از صورت های مالی شرکت ها ارائه می کند.

حسابرسی صورتهای مالی برای اطمینان از انطباق صورتهای مالی با استانداردها انجام می شود. هدف از این حسابرسی اعتبار بخشی به صورت مالی است که پس از بررسی و بررسی کلیه اسناد و مدارک با رعایت کامل ضوابط حسابرسی انجام خواهد شد. حسابرسی صورتهای مالی به دو صورت داخلی و خارجی شرکت یا سازمان انجام خواهد شد.

مشاوره حسابرسی مالیاتی جزئی از خدمت حسابرسی

بحث مالیات، محاسبه و پرداخت آن به عنوان یک موضوع مهم در هر سازمانی مطرح است. بنابراین مالیات های پرداختی توسط سازمان باید به وضوح ثبت و نگهداری شود. ممیزی مالیاتی تمام اسناد مربوط به مالیات را بررسی می کند.

مدارک مورد بررسی برای حسابرسی مالیاتی:

گزارش فصلی

اسناد مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه های مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی یکی از مهمترین خدمات حسابرسی برای افزایش کارایی است. در این نوع حسابرسی، کارایی و عملکرد مالی فعالیت های مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از حسابرسی های عملیاتی نقش مهم و بسیار موثری در تصمیم گیری های مدیریت ایفا می کند.

فرآیند انجام خدمات حسابرسی

  • تصویب گزارشات مالی مدیران و سازمانها
  • رویه را آغاز کنید
  • فعالیت های پرخطر را بررسی کنید
  • شواهد پشتیبان را تأیید کنید
  • قضاوت با توجه به وضعیت مالی شرکت و جریان نقدی آن
  • گزارش حسابرسی تکمیل می شود و حسابرس نظر نهایی خود را اعلام می کند.

 

گزارش دهی در خدمات حسابرسی

این گزارش ها برای دریافت تسهیلات و وام های بانکی طراحی شده است. در شرایطی که نتایج کنترل مورد تایید سازمان قرار می گیرد، کلیه اسناد مالیاتی شرکت به بانک ارسال و درخواست وام در نهایت بررسی می شود. نحوه تنظیم درخواست و ارائه گزارش حسابرسی به شرکت ها بسیار مهم است و نقش موثری دارند که کارشناسان باید ایفا کنند.

مزایای استفاده از خدمات حسابرسی

سرمایه در گردش به طور متمرکز محافظت می شود

ضایعات و تقلب از بین خواهد رفت

مدیریت امور اقتصادی بنگاه ها

مدیران می توانند به طور دقیق بر امور اقتصادی خود نظارت و کنترل کنند

تفاوت حسابداری و حسابرسی

حسابداری به معنای حفظ صورتهای مالی یک شرکت است. اما حسابرسی به معنای بررسی و ارزیابی صحت و صحت صورت های مالی شرکت است.حسابداری معاملات به صورت روزانه انجام می شود. اما ممیزی هر 3 ماه یا یک سال انجام می شود.

حسابداری به فرآیند نگهداری سوابق معاملات مالی مانند خرید و فروش و تهیه صورتهای مالی اشاره دارد. اما حسابرسی فرآیندی است که در آن صورت های مالی تهیه شده در حین حسابداری برای تجزیه و تحلیل صحت و نادرستی آنها استفاده می شود.

یک کلام پایانی

استخدام یک حسابرس مورد اعتماد می تواند به شرکت کمک کند تا موقعیت مالی و حسابداری خود را بهبود بخشد. هر کسب و کار، بزرگ یا کوچک، باید از یک حسابدار رسمی برای بررسی صورت های مالی خود استفاده کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با حسابرسان مشورت کنید و از حسابرس اطلاعاتی در مورد خدمات حسابرسی و مشاوره بخواهید، حسابرسان با کیفیت اطمینان حاصل می کنند که به سوالات شما پاسخ داده شده است.

مشاهده مطالب بیشتر

تیم تحریریه اقتصادی

درود بر شما! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه هستم و به تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازم. با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل، تمام تلاشم را می‌کنم تا به شما تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهم تا شما بتوانید در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنید.
دکمه بازگشت به بالا