عمومی

خراسان بخش مهمی از سرزمین ایران فرهنگی را شامل می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، علی دارابی در جلسه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اظهار کرد: ۶ پیشران توسعه در سازمان برنامه و بودجه نوشته شده برای گردشگری. و سه ران اول وسعه ور است، این موضوع مهم است و ایگاه این وزارتخانه را نشان می دهد.

معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تغییر مکان و نقش میراثفرنگی، گردشگری و صنایع دستی در سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: چالشهای زیاری پیش رو داشتیم که تغییر یا در حال تغییر است، با برنامه ها و کشف رو ول رینی و رات اساسی را اهد واهیم ود.

وی ریح رد: مبودهایی اً وجود دارد نها واقف استیم اما رای رفع این مشکلات صورت ربنای لاش می باشد.

دارابی هم‌چنین با اشاره به برنامه‌های وزارت در حوزه روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و به‌ویژه محتوا گفت: رسانه برای ما موضوع مهم است و به همین دلیل تلویزیون اینترنتی را راه‌اندازی می‌کند و در صدد توسعه ارتباطات و اطلاعات حوزه‌های سه‌گانه در رسانه‌های مختلف است.

معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این که ما در حوزه روابط عمومی و رسانه نیازمند توسعه هستیم، افزوده می شود: راه اندازی شبکه مسائل وزارتخانه در حال حاضر و یکی از بحث های مهم روابط عمومی ما است.

وی مانین درباره مهمان ملی امام رضا () ریح رد: راسان رضوی کانون اصلی این رح است و رورت دارد این استان سهم ویژه در این رح داشته است.

دارابی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: خراسان رضوی متفاوت با سایر استانهای کشور است و موضوعات این استان با توجه به بعد ملی که به صورت ویژه پرداخت خواهد شد.

معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جلسه ویژه مسائل استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد و مسائل و مشکلات درون وزارتخانه‌های بررسی خواهد شد، هم‌چنین موضوعات و چالش‌های با سایر دستگاه‌ها نیز با هماهنگی و همکاری طرفین خواهد شد.

مراثرهنگی نیازمند ازنگری است

هم‌چنین سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و دستی خراسان رضوی اظهار کرد: ساختار اداری اداره کل و پایگاه‌های صنایع میراث‌فرهنگی نیازمند بازنگری است، شرایط نیروهای انسانی طی سال‌های مختلف به گونه‌ای پیش رفته است که اکنون با برخی از افراد انجام می‌شود. نظرایم،

منین معاونان و مدیران ادارات ارشی از ملکرد وزه اری ود ارائه و الشا مشکلات و نهادهای ار و

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا