عمومی

دانش‌آموزان با رشادت‌های سردار شهید رئیسعلی دلواری آشنا شوند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، غلامحسین مهران پور به گزارش خبرنگار آنلاین، غلامحسین مهران پور صبح یکشنبه در گردهمایی معاون پژوهشی، برنامه ریزی و توسعه منابع و تحقیق گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان ها گزارش داد: پژوهش از اهمیت زیادی برخوردار است و در این زمینه بسیار زیاد است. راستا اید مایت لازم از رنامهای وهشی انجام ود.

وی با بیان اینکه یکی از پژوهنده شدن معلمان، باعث رشد پرسشگری در محیط مدرسه و کلاس درس می شود گفت: از برنامه های موفق در آموزش و پرورش برای تحقق این منظور، طرح معلم پژوهنده است.

سرپرست معاونت وهش، رنامه ر و وسعه منابع انسانی موزش و رورش استان وشهر در رد: داستان زندگی و مبارزات د رئیسعلی دلواری در وان و ندیش ل سوم اب وانیم لاس نجم رار رفته اما اید در ابای دیگر دورهد نا ن

وی افزود: انتشار داستان زندگی این قهرمان ملی در دروس همه دوره‌های تحصیلی باعث می‌شود تا دانش‌آموزان امروز و آینده سازان فردای ایران اسلامی با رشادت‌ها و شهامت‌های فرمانده جوان بوشهری در مبارزه با نظامیان بریتانیایی آشنا شوند.

مهران پور با پژوهش بر ارتقای جایگاه پژوهشگاه معلمان و حمایت از معلمان اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی برای فرهنگیان پژوهشگر می‌تواند نقشی را در تحقق این هدف و هدف داشته باشد.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا