استان ها

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید برای حرکت به سمت فناوری حمایت شوند

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در تبدیل یک ایده به محصول آزمایشگاهی، گفت: مهم‌ترین نقش را در این بخش، دانشگاه‌ها ایفا می‌کنند و بنابراین دانشگاه‌ها حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند. نوعی وظیفه ایش و رویش واحدهای ناور و رکتای دانشبنیان، ده دانشگاها و وهشگاها است.

دکتر لی رالدین در وگو اِسنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به مسئولیت سنگین دانشگاه‌ها در سال «تولید، دانش‌بنیان و کارآفرین»، آیا دانشگاه‌ها با وجود مشکلات مختلف قادر به پاسخگویی به این انتظارات هستند؟ وضیح داد: از مسائل ما در وزه ناوری و نوآوری، سطح ناوری ایین ا TRLهای ر ار ار ار است و در این.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در سطح گفت: مهم‌ترین نقش را در این بخش، دانشگاه‌ها بازی می‌کنند و بنابراین دانشگاه‌ها حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند و می‌توانم بگویم که به وظیفه زایش و رویش واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، به انجام دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها می‌پردازم. وهشگاها است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ادامه داد: ما تا کنون در وزارت علوم، طرح‌های پیشنهادی و اجرایی را انجام دهیم تا بتوانیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت و پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌وجود بیاوریم و به نوعی این حلقه مفقوده را ببینیم.

رالدین رح دستیار ناوری را از یکی از دانشجویان خوب در این زمینه دانستم و گفت: در این طرح ما به آن علاقه مندیم که به حوزه فناوری، کمک می‌کنیم و آن‌ها را می‌توان در شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در پارک‌های علم و فناوری مستقر کرد و با انجام ۶. ماه ارآموزی دستمزد دریافت نند.

وی همچنین با اشاره به طرح گرنت فناوری، گفت: کسانی که پایان نامه یا رساله دکتری خود را در حوزه فناوری انتخاب می کنند، به دانشجویان تا صد میلیون کمک می کنند و اینها باعث می شوند که به زودی دانشگاه ها را در حوزه فناوری فعال کنیم.

خیرالدین در پاسخ به این سوال که چقدر طول می‌کشد تا دانشگاه‌ها از پژوهش به سمت فناوری بروند، گفت: دانشگاه‌های نسل اول ما آموزش‌محور بودند و دانشگاه‌های نسل دوم پژوهش‌محور شدند و این موضوع را در حدود ۲۰ سال طول کشید! الان من سمت نسل سوم و دانشگاه ارآفرین و نسل ارم دانشگاهای یک مسئولیت اجتماعی رویم. این رآیند منبر است و اید در این مینه الیت استردهای انجام داد.

وی ادآور د: ا وجه اکیدهای امسال در این وص، ر منم در وزه ناوری سرعت ری داشته اشیم.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا