عمومی

رسیدگی به پرونده تخلفاتی ۴ دفتر پیشخوان در لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش رنگار آنلاین، مجتبی ارمی امروز نبه در و و یک رسانه از روند رونده در میته لفات دفاتر وان ا دف انت از وقفه مراجعین و درخواستان د د د د د

وی ر نظار مستمر ارشناسان مرتبط ر دفاتر وان دولت ری و روستایی در استان اکید رد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان بیان داشت: برخی از موارد تخلفات مورد استفاده در جلسه، اعم از عدم تمدید بهنگام پروانه، درخواست اصلاح نشانی و نقل مکان و تعطیلی بدون کار سخت بوده است که در این خصوص نسبت به تخلفاتی که محرز شده است. لازم است رفتن و رأی دوی رای انجام نهایی میته وری ارسال میود.

صارمی با تاکید بر اهمیت صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، گفت: مردم می‌توانند به صورت تکراری از سرویس‌های ارائه‌شده در دفاتر پیشخوان دولت با مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا تلفن گویای ۱۹ در تمام ساعات انجام شوند. آن روز درخواست و ایات ود را و ری نند.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا