فرهنگ و هنر

رویدادی برای کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به موزه

رویداد «موزه، ودک، دمان»

به گزارش مجله ایرانی، این رویداد با همکاری «ایکوم ایران (شورای بین‌المللی موزه‌ها)» و «موزه کودک ارومیه» برای کودکان و نوجوانان تا سن ۱۸ سال و در دو بخش «نمایشگاه عکاسی کودکان از مجموعه شخصی خود» و «عکاسی از چیدمان موزه‌ها». » در ر ارومیه (استان ربایجان ربی) خبر میود.

شرکت‌کنندگان در بخش «نمایشگاه عکاسی کودکان از مجموعه شخصی خود» امکان شرکت در نمایشگاه حضور ارومیه را نیز دارند، همچنین می‌توانند در منطقه زندگیشان این نمایشگاه را برپا کنند. در «عکاسی از دمان موزها»

مهلت ارسال ار رای رکت در این رویداد یازدهم مرداد ماه است. رندگان میوانند از ریق ایمیل childreartsmuseum@gmail.com

را ارسال ار لازم است اطلاعاتی ون، نام و نام انواد

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا