فرهنگ و هنر

زندگینامه امین تارخ

فعالیت نامه امین ارخ

امین ارخ (زادهٔ مرداد وفات 2 آنلاین 1401) اولین لمی او در ن ایفای نقش رد مرگ دگرد در ود. در سریال در سریال وعلی

ارش رنا؛ امین ارخ مرداد در محلهٔ «سردوزک» راز متولد د. درش در پایین از راز سیستان و لوچستان منتقل د. س از سه سال مجددا مراه انواده راز ازگشت و لات ود ادامه داد. در سال دانشگاه ران راه افت و در سال از دانشکده نرهای نمایشی دانشگاه ران ارغالتحصیل د. او لات میلی ود را در سال ا سب مدرک وق لیسانس در رشته مدیریت رهنگی ایان رد.

امین ارخ ازیگری احب سبک است و نوان نرپیشه اد الیت میرازد. او نقشهای مختلف و مهم را در لمها، سریالهای لویزیونی و اتر ایفا داده است. وی م نوان نرپیشه و م نوان و داوری در نوارهای مختلف ملی و مینطور نوان و مدار. او مچنین نوان میهمان نوارهای مسکو، اپن و لمان دعوت دهاست.

او در سال اول مدرسه ازیگری را نام ارگاه ازیگری در ران در ران سیس از مؤسسات مر د مر د عزیگر د ار دادی از ارغالتحصیلان ارگاه اد ازیگری یک سال ویز نرپیشهی رتر در رویدادها دانش‌آموختگانی مانند: حبیب رضایی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، شهاب کسرایی، پوریا پورسرخ، مریم بوبانی، بیتا بادران، غزل صارمی، مجید مشیری، رامین راستاد، مهدی امینی‌خواه، شبنم مقدمی، شهرام قائدی، بیتا سحرخیز، بیتا سحرخیز. اا رستمی، رانک دریان و مجید واشقانی از این مؤسسه وارد رصه ازیگری دهاند.

این مؤسسه در سال ادام رقراری ارتباط او دو سال نیز نوان مدرس در این دانشگاه دریس ردهاست.

ارخ از سال نوان از رهای رتر احیای اتر ایران ناخته د. او در هجدهمین جشنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران و هم به عنوان یکی از کارگردان‌های هنری حضور یافتند.امین تارخ در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت لوح افتخار «هنرمند ملی» شد.

ای این ر مفید ود؟

نتیجه ر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا