عمومی

زنگ خطر کم‌آبی درمحلات جم/ مدیریت منفعل وزارت نیرو عامل بحران است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آنلاین- گروه استانها: شهرستان جم در جنوب استان بوشهر سالها است که با چالش جدی در حوزه آب روبروست و علیرغم وعده های خبرگزاری امر، هنوز مشکل این مردم حل نشده است.

مهم رنامه مین رای رستان م، اتصال این رستان رینن سیراف آیا وجود سالها از من نه رای ایان این روژه، لوله و سیسات مربوط به آن نیست.

در سالهای اخیر از روژهای مختلف رای م رف ده اما اکنون

مدیریت منفعل نیرو نیرو

نایب رئیس ورای رستان م در و رنگار آنلاین : مدیریت منفعل وزارت نیرو امل ران

سید مهدی سینی اظهار دا: رستان م نها رستانی

عضو شورای شهر جم بیان کرد تا دو دهه پیش چشمه های آب در کوه های جم جاری بود و حتی در تابستان در رودخانه های جم آب جاری میشد اما به شهرهای مختلف امروز در شهرستان جم بحران آب را داریم.

استفاده از سفرهای ر مینی

حسینی بیان کرد: با حضور پالایشگاه فجر در شهرستان و اسکان کارکنان شرکت های عسلویه در شهر جم و احداث شهرک های مسکونی نفت استفاده می کنند از آب سفره های زیر زمینی جم هستند.

عضو شورای شهر جم اضافه کرد: با افزایش مصارف خانگی و صنعتی از آبهای سفره های زیر زمینی جم، فکری به حال این روزهای جم نشده تا امروز با بحران آب در جمجمه موجود است; وزارت نفت از وامل نابودی سفرهای ر مینی م است در نار وزارت نیرو نده نگری نکرد ا امروز اهد اجعه م در م ستیم.

حسینی با بیان اینکه نیروهای نیرو نیز مدیریت منفعلی در زمینه آب جم داشته بیان داشت: در زمینه اجرای پروژه آب شیرین کنهای جم وزارت نیرو کم کاری کرده و حتی وظایف خود را نیز به خوبی انجام نداده است.

مردم نگراند

وی ادامه داد: مردم الان از وضعیت من لایه مندند و مرتب وراها مراجعه می کنند و واستار ری مشکل ستند.

و ورای رستان م ان داشت: در سالهای اخیر از روژهای مختلف رای

وی آن داشت: روژه رین نهای م دلیل وتاهیهای وزارت نفت و نیرو، امیدی ر س افتتاح

نگ ر دا درآمده است

سینی ا ان این نگ ر دا درآمده اکید رد : در ورتی مچنان در رنامه د مسئول د مسئول . ای و مشکلات امنیتی واهد.

نایب رئیس شورای شهرستان جمجمان کرد: تا زمانیکه آب جم از اولویتهای استانی و وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به شهرستان خواهد رسید تا این پروژه اجرا شود و روز به روز بر مشکلات بی آبی جم اضافه شود.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا