عمومی

ساخت ۴۰۰۰ مسکن برای خانواده های دارای چند معلول در کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

لی محمد آدری در و رنگار آنلاین دربار مین مسکن انوادهای دارای معلول در استان : اهمنامه ا نیاد مستضعفان ر دو سال نده ار ار واحد مسکن رای اینوادها دارای دو عامل است

وی منین درباره انون امع معلولان : این آنون امع دارای ر ستی دست مید.

وی ادامه داد: اعتبارات سازمان بهزیستی توسعه یافته است و تلاش می‌کنند مفاد این قانون را از دستگاه‌های همکاری ویژه در حوزه مناسب سازی، ماده شش و ۷ و سایر مواد را انجام دهند.

آدری ادآور د: در نار ما رکایی ستند و این افراد ورت نفی مطالبه ر مینند و دستگاه هایی مانند رداری و ره ور افراد مبتلا به بیماری را سهیل و روان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا