ورزش

سیدجلال مربی خوبی برای پرسپولیس می‌شود/ مدیربرنامه‌ها و اینجت‌ها بازار نقل و انتقالات را خراب کرده‌اند

ابراهیم اسدی در وگو ا رنا

سیدجلال مربی وبی رای رسپولیس میود/

آن اسبق رسپولیس اعتقاد دارد سیدجلال سینی س از برنامه ریزی

ابراهیم اسدی، سوت اشگاه رسپولیس ران در وگو رنگار روه ورزشی گزارشی رنا اشاره در سو و در ل م. رسپولیس اگر می وش انس ود می وانست ل م رمان لیگ رتر ود. درباره شرایط پرسپولیس باید به این موضوع تاکید کند که پرسپولیس فصل قبل از آن مشکلات زیادی دارد و با وجود این مشکلات از حق عبور از بازیکنان و کادر فنی تا روز تمام تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی در کار انجام و از دست دادن جام، چیزی ایستگی ای نها نکرد. ر المین مه لاش رند ا رمان وند رای مه ما و واداران مهم و ارزشمند است.

وی در وص رات ادر نی و مین ور ور مهرهای دید در رسپولیس رای ل رو اکید رد: در ایان ر ل ایجاد رات رای ر وجود دارد و امری ناپذیر است. مربیان و م ازیکنان ل رای موفقیت م لاش ردند. در مورد بازیکنان و مربیان جدید هم باید بگویم در حال حاضر نمی توانم به عنوان قاطع در مورد آنها صحبت و قضاوت کند و باید در طول فصل و بازی ها عملکرد و بازدهی شان برای ارزیابی مورد ارزیابی قرار گیرد. ا این وجود ر می نم اشگاه در مینه نقل و انتقالات نل

503

اسدی در مورد دحافظی سیدجلال سینی از دنیای ازی در مستطیل سبز و وستنش رگه مربیان رنگار رنا : سیدجلال حسینی در سال های حضورش در جایگاه مدافع و کاپیتان روزهای خوب و موفقی را داشت و در این مدت افتخارات زیادی را کسب کرد و از تجربیاتش برای کمک به پرسپولیس بهره برد. ر ال دحافظی از میادین ورزش رفه ای م و لاینفک رای ر ورزشکار و والیستی به اعتقاد من او همان طور است که در زمین و میادین مختلف مهره ها و بازیکنان خوبی برای پرسپولیس بود، مطمئن هستم در عرصه مربیگری هم می توانم موفق شود و به پرسپولیس کمک کند.

آن اسبق رسپولیس من لایه از متای سرسامآور رای ازیکنان در ل اری نقل و انتقالات ریح رد: در دوران ما ن جنتی در ار ود و نه مدیربرنامه ای. بازیکنان بدون واسطه و مستقیم با باشگاه ها بازی می کنند اما چند سالی است که این افراد از بازار نقل و انتقالات را برهم زده اند و دلیل اصلی قیمت نجومی بازیکنان هستند. این موضوع اثیر دی در ازار نقل و انتقالات ده و اگر نپذیرفت ود می وان این معضل را رطرف رد.

رنگار: لی م

انتهای ام//

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا