دانش و سلامت

شناسایی اولین مورد فلج اطفال در آمریکا طی یک دهه

مقامات ایالات متحده از ناسایی اولین مورد لج اطفال در این ور در مدت نزدیک دهه ر داده شدند.

ارش مجله ایرانی، آمات دا ایالت نیویورک روز (پنجشنبه)

این ونت اولین بار در ایالات متحده آمریکا از سال کنونی است نابر اعلام مقامات مریکا، لاششا رای ن منشاء ونت از ده است.

ده این وان ساله از مارستان مرخص است و می واند اما در راه رفتن مشکل دارد.

لج اطفال ماری سیار مسری است ر ودکان را مبتلا می ند. روز لائم ممکن نیست روز ول د و می واند و نفلوآنزا اشد اما این ماری می واند.

ارش گزارش ناتولی، دپارتمان دارای ایالت نیویورک بود در‌که اکثر آمریکایی‌ها در برابر فلج اطفال واکسینه هستند، مقامات بهداشتی از افرادی که در برابر این بیماری واکسینه‌نشده‌اند، درخواست می‌کنند برای واکسیناسیون اقدام کنند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا