بین الملل

شهادت سومین شهروند فلسطینی در جنوب نابلس

ارش روه نالملل گزارشی ارس، وزارت داشت لات ودگردان لسطین د از ر امروز.

راری نقل این نهاد لسطینی ارش داد،

وزارت داشت لسطین امروز نیز ر داد دو وان لسطینی


نازه دای لسطینی

منابع محلی ر داد «شأس ممجی» و «مصطفى و الرب» دو ​​وان لسطینی وندند. ممجی، رادر «ایهم ممجی»

افزون بر این موضوع، در استانهای «رام الله» و «البیره» این اقدام، ار دای لسطینی و در محکومیت روره های ونیستها انجام ر.


نازه دای لسطینی

این اعتصاب امل ای وصی و دولتی ود؛ نحوی مغازه ها و مامی نهادهای دولتی ویژه نهادهای موزشی در این دو استان ل د.

این در حالی است که مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین، امروز اعلام کرد که رژیم غذایی از آغاز ماه آوریل جاری است، (تنها طی دو هفته) بیش از 200 فلسطینی را مهار کرده است.

مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین همچنین اعلام کرد که اشغال ماه جاری میلادی، شهرها و مناطق آزادگان را در تمامی مناطق قرار داده اند. ضمناً شماری از فلسطینی‌های دستگیر شده مجروح هستند که «نور الدین جربو»، «أسید حمایل»، «نسیم شومان» و «دانیال الجابر» از جمله آنها هستند و در بیمارستان‌های غیرنظامی تحت بازداشت هستند.

اکثریت مهارشدگان از لحظه دستگیری تاجویی، مورد آزار و شکنجه برنامه ریزی شده قرار می گیرند، علاوه بر آن خانواده های آنها نیز با تخریب وسایل داخل منازل در مورد مجازات دسته جمعی از آزار و تهدید قرار گرفته اند.

پایگاه عبری «والا» چند روز پیش گزارش داد که از ابتدای ماه ژانویه سال جاری میلادی، 1100 فلسطینی به بیش از دست داشتن در آنچه «فعالیت های تروریستی» خوانده شده، دستگیر شده اند که از این تعداد حدود 800 نفر تا حدود یک ماه پیش دستگیر شده اند. و مابقی آخرین ازداشت دهاند.

این پایگاه عبری این تعداد دستگیری در مدت زمان کوتاه سه ماه و نیمه را «جهشی چشمگیر» خواند و اشاره کرد که سال گذشته، 2200 فلسطینی از بیش از سراسر کرانه باختری دستگیر شدند و این در حالی است که تا اواسط ماه آوریل جاری ارتش. رژیم ونیستی دود نیمی از این داد را ازداشترده است.

انتهای ام/
این مطلب رای اول نهاد نید

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا