ورزش

شهید مطهری الگویی برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی

ارش رنگار روه استانهای گزارشی نا رژند، مزمان رامیداشت روز معلم، رسی لاوت رآن ریم در دانشگاه اد اسلامی واحد رجند گزارش د.


راوانید:

د مطهری محققی وانا در لوم مختلف


رس دانشگاه اد اسلامی استان راسانجنوبی و رجند در مراسم :

سیدحسن هاشمی با بیان اینکه شهید مطهری الگویی برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی است، اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با تلاش و مجاهدت و استادان در بسیاری از زمینه ها خوش درخشیده است.

وی، رویداد ملی گام دوم را اتفاقی بزرگ برای دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و با اشاره به افزایش ورودی دانشجویان در آنلاین امسال کرد: این موفقیت به برکت امکانات، توانمندی‌های دانشگاه و مقابله با دانشجویان کریمانه به دست آمده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی توضیح داد: باید با نصب‌العین قراردادن سند تحول و تعالی دانشگاه این روند را تقویت کنیم تا به زودی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی به انتخاب اول داوطلبان تبدیل شود.

ارروبی و رافشانی مزار دای دانشگاه اد اسلامی استان راسانجنوبی و گزارشی رسی لاوت رآر از

انتهای ام/4078/4062/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا