عمومی

عجیب‌ترین تغییر ممکن روی نیمکت تیم ملی!

سال در نین روزها اتفاقی رخ داد انتظار ن را نداشت. وص لی دایی.

ارش مجله ایرانی، ورزش سه نوشت: شکست تلخ و نوروزی در تهران در مقابل عربستان چارهای جز تغییر شهریار باقی نگذاشته بود و در نهایت علی کفاشیان در مصاحبه های تصویری از کیش با برنامه 90 رسما اعتراف کرد حتی قدرت تغییر جای یک لیوان آب در فدراسیون را نیز نداشت و این تصمیم توسط نهادهای بالادستی اعمال شد. ده است.

حدود یک هفته بعد از برکناری علی دایی از تیم ملی و شرایطی که اخبار حاکی از احتمال انتصاب افشین قطبی به جای دایی روی نیمکت بود، یک بار دیگر محمد مایلیکهن در شرایط غیر منتظره هدایت ایران را در آخرین مرحله مقدماتی جام جهانی بر سر گرفت. . رای ریشه های این انتخاب سال ل و دوره اول ور این سرمربی روی نیمکت ملی ایران ازگردیم.

مرد واشی و ر منتظره

مایلی ن در اسفند از وتبال و رسپولیس نار آشته د و در مصاحبهای برخی معتقد بودند که منظور او علی پروین است و این یعنی بازیکردن با آتش اما تنها چند روز بعد سلطان دوباره درخواست داد و این معرفی پهلوانپنبه ها تا امروز که به خطر افتاده است.

ا مان سالهای ادا دحافظی از وتبال ود اهد ور محمد در آن کادر شلوغ، پست مربی دروازهبانها برای او در نظر گرفته شده و اختلاف با احمدرضا عابدزاده و تلاش برای راضین علی پروین به میداندادن به بهزاد غلامپور نیز احتمالا تنها خاطره قابل توجه از محمد مایلیکهن در آن منصب عجیب است.

اما در ادام موعد اجعه دوحه از راه رسید و مملی ایران ارائه نمایشی اما در ن م واشی ریبان محمد مایلین را رفت و از مان ا ود رابطه ریبا میشه د او ا مآغوعاش . اا اکی ا درگیری این مربی وان ا از اعضای رسانه اضر در ر و وهین و رب و م در م د م د مد ر و ار در ا .

در روزهایی لیرغم ن نتایج نیز متر رسانهای رات انتقاد از لی روین سردبیران نشریات ن مقطع دور م مع ده و ا انتشار آنیه این در رفتند

در مقطعی که محمد مایلیکهن دستیار بهمن صالحنیا در تیم نوجوانان بود و تیم ملی بدون سرمربی فقط یک سال تا مسابقات جام ملتهای آسیا در امارات در پاییز سال 1375، خبر عجیبی در مورد او منتشر شد. دراسیون وتبال ایران در مستان سال در ن مقطع م نبود ا این دو نفر نقش اصلی را دارند را در ادامه رد دیگری نیز مع نها اضافه واه د در آنیه دراسیون نگ و ر ابل م ود و رخی نیز ور

اما در نهایت و در روزهایی که از نامهایی چون ناصر حجازی، فیروز کریمی یا نامهایی به عنوان گزینه هدایت ملی ایران مطرح شده بود، در نهایت مشخص شد که محمد مایلیکهن به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده و مجید جهانپور و نادر فریادشیران نیز کمکهای می کنند. او واهند ود.

علیرغم موفقیت با تیم ملی فوتسال در سال 1992 در جام جهانی، محمد مایلیکهن تقریباً هیچ تجربه ای در عرصه قهرمانگری در فوتبال نداشت و مطابق انتظار واکنش و انتقادات بسیاری را برانگیخت. درخشش در مرحله اول مقدماتی جام ملت های آسیا و کسب پیروزی های پر گل در تهران در مقابل قرقیزستان، سریلانکا و … و ارائه نمایش هجومی، کمکم باعث ایجاد فضای عمومی فوتبال دست از انتقادهای شدید برداشته و به ستایش از تیم محمد مایلیکهن بپردازد.

این مربی جوان خیلی زود از نام های باطجربه های مثل امیر قلعه نویی، صادق ورمزیار، محسن گروسی، علیرضا حکیمزاده و … در تیم خود گذشت و در فاصله چند ماه مانده به شروع تورنمنت، ستاره های جوانی چون نیما نکیسا، مهرداد میناوند، داریوش یزدانی. رهاد مجیدی، مد امد اویانپور، میمی در ابتدا مخالفان سیاری داشت اما محمد مایلین در ر ابت رد این نسل نتایج دارد مراه

نتایج وفانی، نمایشانی، درخشان و روزیای ر ایران د از ست لخ و ر منتظره در مقابل راق در اوید. این در دهه ربستان و ره نوبی و راق اخته ودیم راق نشد اما در ادامه

اما در روزهای درخشان م مطبوعات و امعه وتبال مشکلی اضر ستایش محمد مایلین وندند. تکیه بر درخشش علی دایی، عزیزی و باقری و حتی شایعه چینش ترکیب ایران برابر کره جنوبی توسط استانکو و حشمت مهاجرانی (خبر عجیب نشریه همشهری در طول برگزاری مسابقات) باعث شد همه چیز مورد تقدیر قرار بگیرد. ملکرد محمد مایلین روی نیمکت ملی.

لی م نبود. درگیری با رضا شاهرودی و خطزدن او از تیم ملی و همچنین نیمکتنشینکردن احمدرضا عابدزاده به بهانه محیطیت (مصدوم نبود) باعث شد علیرغم نزدیک به دو دهه سابقه بازی برای پرسپولیس، محمد مایلیکهن در بینداران این تیم محبوبیت زیادی نداشته باشد. همچنین عدم موفقیت به بازیدادن به بازیکنانی چون پاشازاده و زرینچه و عدم دعوت از علیرضا اکبرپور (استاره استقلال در سال 76) باعث شد هواداران استقلال نیز دل خوشی از او نداشته باشند.

ریبا مام ارهای محمد مایلین مورد انتقاد دید رار مرفت. در ن سال ار استقلال ا نج ل ولاد را مغلوب رد و اکبرپور در ن مسابقه ند ار از سد سد سهرا ا ر ور نید م انتقادات از سرمربی ملی این میم در ود.

در نهایت اسنپدروم ناکامی در نیمه نایی از م ریبان ملی را رفت و مقابل ربستان ست وردیم. اما ردید ن ورنمنت رنسانس وتبال ایران د از روزهای رخوتار و لخ روشیما و دوحه ود و آن دوبار.

مرد تصمیم های رادیکال و خاص، آدم بازیدادن به استاداسدی به جای پاشازاده و محمدخانی و قراردادن مدیرستا به جای خداداد در ترکیب اما موفق رویای صعود به جام را جهانی محقق کند. 16 آبان سال 76 و تنها چند ماه بعد از آن تورنمنت رویایی، شکست در قطر در مقدماتی جام جهانی با درخشش سالم العنزی باعث شد محمد مایلیکهن آخرین حضور خود روی نیمکت تیم ملی را تجربه کند. رایش ر دند: «نه نگو، رو». ول رد و رفت.

در ادامه حضور روی نیمکت سایپا و آن مصاحبه عجیب «رفاقت با علی پرین اتوبان یکطرفه است» در مرداد 79 یا درگیری با عابدزاده در دی ماه 80 در تمرینات سایپا و تمامکردن عمر ورزشی این دروازهبان بزرگ، باعث شد محمد مایلیکهن هرگز به قهرمان محبوبی تبدیل نشود. در وتبال ایران نباید.

اما روردین ازگردیم؛ روزهایی دوباره ر لاف انتظار، محمد مایلین نوان سرمربی ملی ایران انتخاب د. ست لخ رابر ربستان م ود و م اعث د رایط رای ود ام آنی سیار مشکل ود. مطابق انتظار این انتصا نیز ستایش سی را دنبال نداشت و نه ند روز د نوبت دال ساس استقلاد.

در روز فرصتسوزی های عجیب آبی پوشان و به مرز سکته رسیدن امیر قلعه نویی در کنار زمین، پنالتی آرش برهانی با گل دقیقه 94 کاظم برجلو پاسخ داد تا استقلال دو امتیاز دست از مهم را بدهد. سکوها اما دیدترین و ندترین ل ممکن از الت محمد مایلین درآمد و ر ود و نبود نثار مر مربی.

محمد مایلیکهن تصور میکرد این شعارهای تند از سوی باشگاه استقلال سازماندهی شد و به همین دلیل فردا صبح آن روز شاهد انتشار عبارات عجیب و غیر قابل باور از سوی سرمربی تیم ملی و خطابکردن قلعه نویی به الفاظی چون «کوتوله» و «گروهبان قندلی» بودیم. خشم هواداران استقلال چند برابر شد و در نهایت فدراسیون تنها بعد از 17 روز اعلام کرد به قطع همکاری با محمد مایلیکهن، بدون حتی یک بازی و تمرین با این سرمربی کرد و نوبت سرانجام به افشین قطبی رسید.

از ن روز د اهد ور محمد مایلین در منصب ندان مهمی در وتبال ایران نبودهایم. روحیه رادیکل، میمات ند و موما ستارهستیز و مختصات اخلاقی اص و دون.

ا انیه سرمربی م ملی د، آنیه ند لیه لعهنویی داد و در نهایت ا انیه م رکنار د. احتمالا رین سیکل انتخاب و دایی سرمربی از ملی در اریخ وتبال ایران. مردی دو رکورد : اول این رین ود وتبال ملی در رنکینگ ا در دوران مایلین روی مایل روی مایلکت م مرد ودی لای از رتبه ا . نکته دوم؟ مایلین ار م در دوران مربیگری و نوان رمانی را ربه نکرد.

مردی که شالوده بهترین و خاطرهنگیزترین تیم بعد از انقلاب را بنا نهاد، علیرغم اشتباهات قابل توجه هرگز به اندازهای که باید مورد ستایش قرار نگرفت و این شاید تاوان درگیری با علی پروین، احمدرضا عابدزاده، علی دایی، رضا شاهرودی، خداداد عزیزی، امیر قلعهنویی. و … ریبا ر دم محبوب در وتبال ایران اشد.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا