بین الملل

فرمانده ارشد طالبان کشته شد

روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابع افغان گزارش داد که یک خودرو حامل فرماندهان ارشد طالبان پاکستان که عمرخالد خراسانی با نام مستعار عبدالولی مهمند، مفتی حسن و حافظ دولت خان بر آن سوار بودند، در روستای شرکی ولسوالی برمل پکتیکا هدف یک انفجار قرار گرفتند. است.

این روزنامه افزود: سرنشینان این ودرو دهاند.

منابع افغان، رهبران البان اکستانی رای در سفر

می ود مرخالدخوراسانی رئیس ماعتالاحرار (JuA)

سازمان ملل رای اطلاعاتی دستگیری ا مرگ وی مید، سه میلیون دلار ایزه ن رده ود.

اسپرستریبون افزود: یک دولت از منطقه الی اوراکزی و از اعضای

این روزنامه نوشت: مفتی سن م از لشکر «ملاکند»

دولت و سن در مان سیس اخه وراسان روه داعش

البان اکستان نوز دن رماندهان ارشد و را ندیدند. البان افغانستان م اکنون در این مینه موضعی نگرفته اند.

این در الاست وگوهای لح میان البان اکستان و افغانستان

311311

مشاهده مطالب بیشتر

تیم تحریریه مقالات بین المللی

تحلیل‌گر خبری بین‌المللی با تمرکز بر رویدادهای داغ جهانی. به شما اخبار روز را با نگاهی بی‌طرف و با تحلیل‌های کارشناسی ارائه می‌دهم. با دسترسی به منابع قوی، اطلاعاتی دقیق و جامع را به شما می‌رسانم.
دکمه بازگشت به بالا