عمومی

فواید پیاده‌روی سریع – مجله ایرانی

ادهروی سریع، ورزشی ا دت متوسط ​​​​است و امتیاز ری نسبت ادهروی ا سرعت مجموعه دارد.

ارش مجله ایرانی، روزنامه شهری نوشت: «فعالیت دنی نیازی دگی ندارد. ساده ادهروی سریع روزانه میواند ما مک ند زندگی سالمتری داشته اشیم. فواید پیاده‌روی منظم برای سلامتی و تندرستی ما حی‌تانگیز است و خبر خوب این است که پیاده‌روی می‌تواند به ما کمک کند تا به آب و هوای مختلف از بیماری‌های مختلف ازجمله بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا بهبود و خلق و خو کمک کند. آناتومی و فیزیولوژی انسان با راه‌رفتن و پیاده‌روی بسیار سازگار است و بر خلاف سایر شیوه‌های فعالیت بدنی، پیاده‌روی آسان و رایگان است و نیازی به تجهیزات یا مهارت‌ها هم ندارد.

رای رهمندی از مزایای ادهروی اید اصول در این مسیر ر در منظم و مستمر ادهروی نیم، جمعیت ری م سب و رد؛ از مله به وزن اهش ربی دن، افزایش وان لبی روقی، ویت سیستم ایمنی دن و اهش استرس. ادهروی در روع روز میواند ما احساس سرزندگی و ادابی می دهد. رارگرفتن در معرض انرژی اهی ریتم دن ما را ناظیم مند. رخه واب و داری ما را ود مد و سیستم ایمنی دن را ویت میند.

ادهروی سریع، ورزشی ا دت متوسط ​​​​است و امتیاز ری نسبت ادهروی ا سرعت مجموعه دارد. ادهروی سریع میواند سرعتای متنوع انجام ود. نابراین رگزسته نیست و در درازمدت میوانند ما را دویدن لاقهمند ند. نجاندن ادهروی سریع در گزارش روزانه میوانند در افزایش و لبی روقی دن ما سیار رگذار اشد. چرا که پیاده‌روی سریع‌، ضربان قلب شما را در محدوده‌های بالاتر نسبت به پیاده‌روی آهسته می‌دهد، بنابراین سیستم قلبی شما را به خوبی قرار می‌دهد و به چالش می‌کشد. ما میوانید ا ادهروی سریع و مداوم، درت لانی ود را ندبرابر رده و مفاصلتان را می ویت نی نی. داشتن رنامه منظم رای ادهروی سریع میوانند ستگی نی را اهش و انگیزه ما را افزایش می دهد.

نکته اول: رای اعظت از مفاصل، مطمئن باشید مناسب میوشید؛ وص اگر روی سطح سخت و ناهمواری میروید.

نکته دوم: سرعت ادهروی سریع ا دت متوسط ​​دود دم در د رای رگسالان ر سال ا عبارتی دود لومتر د

وشیدن مناسب اولین اصلی اید رعایت ود، ر رای آده روی مناسب نیست. نامناسب اعثه آ، دگی له و درد اینو می ود. مناسب است وس ا را وبی ند، سبک اشد و در ن الرسازی وبی داشته است.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا