عمومی

فوتبال خود ما هستیم – مجله ایرانی

«

ارش مجله ایرانی، در آگهی در ورزش سه نوشته پژمان راهبر آمده است: «صرف‌نظر از لحن که قبلا آن را در مجادله میان اعضای دو باشگاه و نساجی پس از فینال شنیده بودیم، چیزی که صادقی روی آن عصرار دارد، سوابق درخشان بازیگری محمد نوازی و مقایسه آن با گذشته الهامی است. . ادقی البته نیمنگاهی ود دارد انصافا ازیکن رجسته و درجه اولی ود و سالها در استقلال و ملی در

اما اصل ماجرا، (مثلا) لبی ازیکن مشهور اما ازنشسته های است دوره لی او در وتبال نوع ده. اتفاقی که محمد نوازی هم رخ داد و اگر چه او در سمت‌هایی به عنوان مربی به کار مشغول بود، اما این عرصه مثل بازیگری نیست که نمی‌تواند تنها با نیرو، نیرو و قریحه ذاتی در کار ‌با توپ آن را پیش برد.

مربیگری ل ازهای از ار وتبال است نچنان ازیگری مربوط نیست. گر چه در آن فضا می‌توان از شما مربی بهتری بسازد، اما اینجا منطقه متفاوتی است، چرا که پای صحبت درباره مربیان به میان می‌آید، سوابق قبلی و به قول صادقی رابوناهای سمت راست را باید بایگانی کرد. را موضوع ررده و ساحت ازهای منتقل د.

ساکت الامی الا سب دو ام در سه سال و نجات نساجی لها و مشکلاتیایی امید ام . س از دستیاری ریمی و ازی و مد و مربیگری در اتکا و اوه ا انتظار رای اعتماد مری مر ا روز محمدرضا نوزی به دستیار رسول در ماشین راکتور راکتور ند. تصمیمی که به جام و کسب سهمیه رسید اگر چه به نظر ورشکسته دنیزلی قابل ترمیم نبود اما او از پس این کار برآمد تا اولین بار اسمش به عنوان قهرمان مطرح شود و انتظار طولانی و آزاردهنده‌اش به پایان برسد.

س، اگر موفق لِ اُوپ نزده اشد، معنی اش این نیست ال سابقه ادقی و نوازی و امثال نها ابل ر است اما نه رای ن

این واقعاً الهامی نیست و ارها ده مربیان اقد سابقه اشگاهی ابل ر ا این وب نوازش دهاند. از مجید لالی و من روتن ا دمهایی نمونه نها در لیگ امسال م نیست. نایی انگار ار وب و موفقیتشان از لوی عزیکنای سابق وتبال این نمیرود و نابراین در نگا مل.

نها نا ر ادت مچنان ویای رهای اول و مرکز نور روی

لی وقت ود میواستم در این اره نویسم اما مانده ود امروز و این وردئوی ماینکه در اروپا م دیده ساکی ا ساری ممکن است نین ناه رآمیز و رامتی مضاعف رای ونایشان مون باشد. اوتی اززمینهای از سادت موقعیت می من نه ن snapkoاق ده است. رتافته از مان نگاه مخصوص ازنشستهای نامدار وتبال : وتبال ود ماییم.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا