ورزش

قاسم پور اولین طلایی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی بلگراد

اولین مدال لا رای ملی ادورمان در مسابقات آنی لگراد وسط امران اسم ور دست مد.

ارش روه ورگزاری نا، اولین مدال لا رای ملی

در وزن لوگرم امران اسم ور س از استراحت در دور نخست وی در این مرحله ا نتیجه ر احمد اتایف از لغارستان را ست داد و راهی مرحله نیمه نهایی د.

وی در این مرحله ا نتیجه ر میریانی مایسورادزه از رجستان را از روداشت و دیدار نال راه اسم ور در این دیدار مصاف دن اکس رمان آن ا مریکا رفت نتیجه ر روز د ا ناد

دقایقی ونس امامی مدال رنز دست دا رد. نیز سن دانی و محمد نخودی نقره رفتند، امیرحسین ارع مدال رنز دست افت.

انتهای ام/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا