عمومی

لو رفتن مکالمات اتاق فکر رسانه ملی!

دستور اول لسه: استفاده از ابزاری از ل ابا در دا و سیما

متفکر 1: نهادمینم ا انم ای ل اب در مایشیشای رورزشی استادیوم ادی مصاحبه نیم! اون واقعا اند مثل مان مسابقات ورزشی سانسور ن! اینطوری نشون میدیم روشن ریم و مامی اقشار رفدار ما ستند!

متفکرین: احسنت …. رین

روح اغلام دارچی: ای ابا مگه رار نبود از انها استفاده از ابزاری نشه؟! اون م از نوع ل اب! ازه مگه د ابی نشونه روشنفکریه؟ رو دا این داستان راری ده مان انتخابات رو موم نید؟ اگه انم ای ا اب مناسب رو استادیوم راه دید و ره اونها رو ا افتخار از نزدیک نشون دید لی !

دستور دوم لسه: ممنوع التصویر ردن رها

متفکر 2: چند تا سلبریتی در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی با رسانه های داخلی و مصاحبه های خارجی جنجالی پیشنهادم اینه که ممنوع التصویرشون کنیم تا دیگه از این هووس ها به سرشون نزنم.

متفکرین: سن رین

روح اغلام دارچی : سارتا این اتاق ریه؟! ا این ار ر اعث دیده دن اونها و نیده آنونی ست می: ر رو میخوای رمان نی مظلوم ن. ودتون م این وسط میشید دم ده! در من اگر ممنوعالتصویری برنامه ود الان این وضعیت رار نمید!

دستور سوم لسه: انداختن ارانها

متفکر 3: برای اینکه سه برابر شدن ماکارونی و چیزهای دیگر قیمت رو جا بیندازیم و مردم از گرونی خوشحال می‌شوند پیشنهاد می‌کنم یک گزارش تکاندهنده از قفسه‌های ماکارونی ایرانی در سوپری‌های ایرانی در اطراف تهیه کنیم و به مردم بگیم اینها همه چیز هستند و خارجی از یارانه‌های هستند. ماکارونی داده میشه رو استفاده میکنند.

متفکرین: لی الی … رین

روح اغلام دارچی: اونوقت مردم نمین را ا الا مچین ارشی نکرده ودید؟ مگه اچاق ار دیروز و…؟ میشه رو نمیرید! اکثرشون د از رگ دن و رف لی نه مهاجرت میند! مرین محترم مهاجرت م از اچاق ماکارونی و روغن و لی دتره ا! این رو م ا نادازید.

دستور ارم لسه: دم مدید مجوز لت رمها

متفکر 4: اعلام ده رافیک ابونها در دقیقا سریالهای ماست! ون مردم ای دیدن سریالهای ارزشی لویزیونی در دارند سریالهای د اخلاقی لترمها رو در روز نار انوادهاشون میند! ناد مینم وقیف سریالهاشون م سنده نکنیم و از مجوز لت رمهایی ند ا مصاحبه ودجوش مردمی م مینیم ا نشون دیم م مردم از اونها دت ناراضیاند و از ار ماضی !

متفکرین: احسنت ….

روح اغلام دارچی: اگر مه ناراضیاند س ما را اینقدر رص و وش میورید؟ اگه واقعا سی اونها رو نخواد ودشون مین نازی ما نیست. اجون؛ ر ر رای وبیدن لاش نید ر لو مره اونقدر وی وده ا ازش ساب رید! درضمن ا رقیب مسابقه میند سرش رو ر نمیند. مگه اینها از سریالهای ماهوارهای دترند؟ وبه مردم رند سراغ سریالهای ماهواره ای؟! راستی را ا اون سریالها اینقدر د نیستید ونبلاها؟!

دستور نجم لسه: رنامهای ربینده و وض ردن مجریه های رطرفدار

متفکر ماره 5: نهادمینم رنامهای ربیننده رو و مجریای محبوب رو وض نیم ا دا رامون اخ نشن!

متفکرین: احسنت

روح اغلام دارچی: ای بابا همه جا که برعکسه … جاهای دیگه برنامه های درست و حسابی شون رو بیشتر ادامه میدن آخه تا کی مردم باید برنامه هایی رو ببینند که سلبریتی های تکراری باسن هاشون بادکنک می ترکونند!

دستور م لسه: سانسور دوباره لم و سریالها

متفکر شماره 6: پیشنهاد می‌کنم همه فیلم‌ها و سریال‌هایی را که قبلاً پخش کرده‌اند بازنگری کرده‌اند و سانسور کرده‌اند اینطوری همه متوجه می‌شوند ما چقدر دقیق و حتی به خودمون هم رحم نمی‌کنیم!

متفکرین: احسنت …

روح اغلام دارچی: وقتی وامل اون سریالها دت این ار ما اعتراض میکنن من ر منم مردم این که ما دقیق نیستیم. ای دیگهای مین !! ترو خدا خنده‌دار نیست، شما فیلم‌هایی که (مثل مارمولک) قبلاً به کل بایکوت کرده بودید، بعد از پخش می‌کنید؟ دا ا ارهای وضی نه مردم وض مین نه می وضشون رد رای این وبه ودتون وض نشید!

دستور م لسه: دم ر لمهای اجازه نمایش رفته

متفکر 8: ر نی دارم رای اینکه از رهای لم ای سینمایی رو نکنیم اینطور مه مه ما می ن:

متفکرین: احسنت … رین

روح اغلام دارچی: ای دنیا دیدید سمت نظامشون لمی روی ایید نه و سمت دیگه اون رو ریم نه؟! را ودتون رو سوژه مینید؟ در من این ول لیغات دش میرسه ای اونورآبی ا لمهای سینمایی ما رو لیغ نند! میواهید ول نید مبارزه اجم رهنگی

دستور م لسه: و مخ ردن «سرود ایران» ل و د ر رنامه

متفکر 9: ناد می نم سرود در مورد ایران سازیم و ند ا ویر م از افظ و سعدی روش اریم. دش اون رو ل و د رنامه اونقدر نیم ره رو مخ مردم ا نهادینه

متفکرین: احسنت

روح اغلام دارچی:ارچه مه لال د از وردن رملال د.

مالای مالی 20:30

نام متفکرین: وشبختانه ا اری دن اینهمه ر و اندیشه مه وبی ویب د. در خصوص سایر موارد، کاهش شدید مخاطبین رسانه ملی و ترویج ژست روشنفکری برای ندیدن تلویزیون هم می‌دیم بخش خبری 20:30 یه جورایی ماست مالیش بکنه … در ضمن بگید در مورد بدبختی اروپایی و آمریکایی هم گزارشاتشون رو بیشتر کنن. در مینه مرگ و میر روناییشون. اینطوری مردم ما از اینکه اونجاها دنیا نیومدن احساس وشحالی میندند و اگر نکنند اید مع نند و ! درود ر اینهمه و اوت و ر ما در اتاق ر داو سیما

* نز نویس

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا