عمومی

متخلفان زیست‌محیطی در لرستان دستگیر شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش رنگار آنلاین، لی سالاروند امروز نبه در و و با رسانه ها اظهار داشت: طی گشت و کنترل ایگان حفاظت محیط زیست این اداره کل در طول هفته گذشته در مناطق تحت مدیریت استان، هشت نفر متخلف زیست محیطی را قبل از هر اقدامی به شکار دستگیر کرده و از آنها هشت قبضه اسلحه کشف و د.

وی افزود: از این متخلفین ست محیطی لاوه ر اسلحه لوله نی و ساچمه نی، دد نگ، سهره لایی، دو رشته ورنده ردو دد س لزی نگهداری رنده، متر ور لهای ماهیگیری و د.

مدیرکل ا م ست لرستان ادامه داد: روفه ل وحشی نیز و د.

سالاروند اظهار داشت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه و پیوست مستندات برای رسیدگی به قضاوت قضائی ارجاع شد و اخراج شد از آنها تا رأی گیری زیر رای گیری به اما صورتنی این اداره باقی می ماند.

وی از مه دوستداران محیط ست درخواست رد در ورت مشاهده رگونه لف ست محیطی ن را نزدیک رین اداره اظت محیط ست اطلاع و ا سامانه آن روزی ماس اصل نند.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا