فرهنگ و هنر

مسئولیت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی در تقریب

دانشگا مذاهب اسلامی رئیس جمهور این دانشگاه در ریح رد.

به گزارش مجله ایرانی، به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، نشست صمیمی هم‌اندیشی با علما، استادان و فرهیختگان اهل سنت تهران به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی در سالن همایش‌های شهید ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سیدعباس صالحی ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و تقریب را از فلسفه‌های استاد دانشگاه مذاهب اسلامی دانست و بیان کرد: هر چند نقطه تقریب مذاهب کانونی این دانشگاه به شماره می‌آید، ولی نگاه وسیع‌تری از نظر نوع زیست جمعی می‌توانیم داشته باشیم.

او کرد: زیست جمعی انسانی به سه نوع علیه هم بودن، بی تفاوت بودن و جدایی از همزیستی و در کنار هم بودن تقسیم می‌شود که تفکر اسلامی و انسانی در کنار هم بودن را می‌پذیرد. از نگاه اسلامی همزیستی یک تاکتیک و امر موقتی نیست، بلکه یک نگرش ایدئولوژیک و نگاهی است که به آن می‌آید که اسلام به همزیستی جمعی از سطوح روابط انسانی تا روابط بین‌ادیانی و بینامذهبی و در سطوح بعدی همزیستی ملی و همزیستی سازمانی و حتی گروه‌های خرد و ازجمله است. مزیستی انوادگی دعوت میند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی شناخت مشترکات و توسعه آن‌ها را یکی از راه‌های تقویت همزیستی میان مردم دانسته و دانسته‌ها: این مشترکات باید در زمینه دانش‌سازی و دانش افزایی گفت که دانشگاه مذاهب اسلامی با این هدف ایجاد شده است تا در این موضوع نقش کلیدی داشته باشد. ایفا ند.

او اضافه کرد: دومین هدف در تقریبی دانشگاه مذاهب، استفاده از ظرفیتی و نخبگانی جهان اسلام برای حل چالش های فراروی امت اسلامی در نظر عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، و … است که برخی از این چالش ها، کیان اسلام را هدف قرار می دهند. رار داده است. دانشگاه مذا اسلام اید لاش ند ا رفیت ری مذاهب اسلامی را استخراج می کند و در دمت ل این الشا

صالحی سومین مسئولیت اسلامی دانشگاه مذاهب را در تقریب به موضوع گفت‌وگو برشمرد و با بیان این‌که تضارب افکار و گفت‌وگو یک سرمایه بسیار ارزشمند در جهت کشف زوایای پنهان و رفع سوء تفاهم‌هاست، اظهار داشت: دانشگاه مذاهب اسلامی باید برای گفت‌وگو مجالس‌سازی کرده و این را بیان کند. ا را در محیط نخبگانی و رهیختگانی استرش دهد از این ریق ای مومی روان.

توجه به اخلاق علمی تقریبی، ایجاد فرصت علمی نخبگان مذاهب در آموزش و پژوهش و تربیت کنشگر اجتماعی نخبگانی و دانشگاهی تقریبی را سه هدف دیگر تقریبی برای دانشگاه مذاهب اسلامی دانست.

دانشگاه مذاهب اسلامی در اولین مسیر اصلی به این هدف می رسد که دانشگاه بایستی از بیشتر پیروان مذاهب اسلامی بهره برد و اساتید اصلی این اتفاق علمی هستند. از این رو میزان امل دانشگاه اساتید مذاهب مختلف ر اشد، ما راحت ر میوانیم

وی افزود: دانشگاه مذاهب اسلامی اید آن نخبگان لمی مذا اسلامی و از مله اهلسنت اشد و ا رفیت ااکثان اد راهکارهای الا ردن استفاده از رفیت نان در امور مختلف موزشی، وهشی و…

صالحی بالا بردن کمی و کیفی پیروان مذاهب گوناگون دانشگاه مذاهب اسلامی را از دیگر راهکارهای رسیدن به همزیستی بین المذهبی دانست و بیان کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی علاوه بر دانشجویان داخلی، باید به جذب دانشجویان پیروان مذاهب مختلف و ازجمله اهل سنت خارج از کشور نیز توجه کنند. ویژه اشد، را این دانشگاه نوان علمی سیس ده است.

در ایان این نشست رخی از لما، استادان و رهیختگان اضر رسشان و رایأست دانشگاه در میان اشتن اشتن.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا