عمومی

«مشاوران زرد» در کمین کنکوری‌ها

پذیرش پذیرش در کنکور سراسری امسال حدود 3 هزار نفر است که تقریباً 500 نفر از این افراد از طریق رشته‌های با آزمون (و بر اساس نمره و رتبه‌هایی که در کنکور کسب کرده‌اند) در دانشگاه‌ها می‌شوند. بقیه که به دانشگاه‌ها راه می‌یابند نیز ۳۳۶ هزار نفر هستند که فقط بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند و این درست همان جایی است که مشاوران زرد بسیار برای آن افراد می‌شوند. را ابل وجهی از داوطلبان نکور این را نمی تواند و ممکن است افراد سودجو رشته های ا مو باشد.

ارش مجله ایرانی، روزنامه ام م «بخشی از اینها حتماً همان کسانی هستند که در ۴۱۷ شهر و اطراف ۶۱۵ حوزه امتحانی اصلی و ۲۹۱۱ حوزه‌ای که کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، برگزار می‌شود. اینها باید به تعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلبی که امسال در آزمون سراسری حاضر بوده‌اند، هستند که یا کارت ویزیت می‌کنند یا شماره تماس داوطلبان مشتاق برای انتخاب رشته‌های کاملا تخصصی و حساب‌شده را می‌گیرند. اینها همان کسانی هستند که در فضای مجازی، از روزها قبل تبلیغ را آغاز کرده‌اند و قبولی‌های تضمینی را به داوطلبان کنکور داده‌اند؛ آن هم در روزگاری که صندلی‌های خالی و پرشمار دانشگاه‌ها از جذابیت‌های دانشجویانشدن کلاس و رقابت را معطوف به رسیدن به رشته‌ها و رشته‌ها می‌کنند. دانشگاهایی رده نوز م ولی در نه ارج و رب دارد.

روش رشته های مون

پذیرش پذیرش در کنکور سراسری امسال حدود 3 هزار نفر است که تقریباً 500 نفر از این افراد از طریق رشته‌های با آزمون (و بر اساس نمره و رتبه‌هایی که در کنکور کسب کرده‌اند) در دانشگاه‌ها می‌شوند. بقیه که به دانشگاه‌ها راه می‌یابند نیز ۳۳۶ هزار نفر هستند که فقط بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند و این درست همان جایی است که مشاوران زرد بسیار برای آن افراد می‌شوند. را ابل وجهی از داوطلبان نکور این را نمی تواند و ممکن است افراد سودجو رشته های ا مو باشد.

پوریا پژوهان‌فر، مشاور تحصیلی، محل شکل‌گیری فریب و کلاهبرداری را دقیقاً در همین نقطه می‌داند و توضیح می‌دهد که «۸۵ درصد از رشته‌های دانشگاهی بدون کنکور، اما افراد کلاهبردار و مشاوران صوری کنکور با دریافت هزینه‌های زیاد، دانش‌آموزان را به سمت رشته‌هایی می‌برند که مقبول هستند. در نها سوابق لی است، دایت منند ن ریبکاری است.»

ان مشاور لی معتقد است این مشاوران وری امیدب میروشند رای لیرضا الحان، و ات لمی دانشگاه ای نیز باید ا وهانفر است. او می‌گوید: «انتخاب رشته نیاز به مدیریت صحیح و اطلاعات کافی در رشته‌های خاص منتخب و متناسب با هر منطقه دارد که این کار را خود دانش‌آموز با بررسی وضعیت کنکورهای سال گذشته نسبت به رتبه کسب‌شده و تعداد جذب‌کنندگان دانشگاهی می‌توان انجام داد.»

مجازهایی ازارگرمی میوند

در نکور سال ار و داوطلب مجاز انتخاب رشته دند؛ در الی ار نفر از ر انتخاب رشته ند. در مون سراسری ارسال نیز میلیون ها و افراد داوطلب مجاز می دهند و نفر را انتخاب می کنند. در نکور نیز میلیون و نفر رای انتخاب رشته مجاز ناخته در روزهای نده داد انتخا د داد انتخا اما نچه در نکور امسال از داوطلبان مجاز انتخاب رشته دهان دد رگ و ابال وجهی است.

این دد ر میوانند از ار ندلی الی در دانشگاه ربط داشته و در واقع لاشی رای رکردان ا ا. البته در سالهای اخیر داوطلبان نکور نشاناند ر متی اذر ورود دانشگاه حضور. این وشمندی را میوان از مارهای رسمی وبی استنباط رد. اعلام سازمان در نکور درصد از داوطلبان انتخاب رشته راندند این میزان در سال ول و وصد د الا اینکه میزان انتخا رشته های مجاز، سال یک روند مانهایی اکنون در سایت اینترنتی و ات مجازیان میوان سبدی متنوع از دمات را دید؛ از معرفی مشاور برای هر داوطلب تا بررسی کارنامه‌ها توسط مشاور، کارگاه ویدئویی خودشناسی و تست استعدادیابی، آن هم در قبال دریافت پول‌هایی که اصلاً شخصی کم هستند.

سایتای ال اعتماد را انتخاب رشته

ال مه داوطلبان نکور احتمالا اعتمادبهنفس انتخاب رشته نها را ندارد از مراهی آنادهای مشخص. مین دلیل نرم افزارهای ابل اعتمادی راحی ده از مله امکانی در سایت سازمان موزش ور راهم ده و داوطلبان اعلام این سازمان، ر داوطلب انتخاب داکثر رشته محل را دارد حسن استفاده از نرم افزار مجازی سازمان سنجش این است که در آن اطلاعات حداقل نمره قبولی داوطلبان سال گذشته با نمره داوطلب و پذیرش سال جاری مقایسه می شود. شبکه‌های شاد در حوزه انتخاب رشته وارد شده و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به آن درباره رشته‌های مختلف و شغلی آینده آن، انتخاب رشته و همچنین معرفی رشته‌های پرمتقاضی و شرایط پذیرش در آنها اطلاعات کسب کنند.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا