دانش و سلامت

مصرف چای عمر را طولانی تر میکند

نایج ررسی منتشر د در سالنامه دالی نشان می دهد:

به گزارش مجله ایرانی، در این بررسی آمده است: افرادی که روزانه بیش از دو فنجان چای مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که در برنامه مصرف روزانه آنها زندگی می‌کنند، مصرف می‌کنند.

ای دست مده در این ررسی اکی از ن است: مینهای نوشیدنی ا وون نتیکی سرعت سوخت و ساز افین در اثربخشی از رداثیری ندا

ارشناسان موسسه ملی دا از دادهای انک از این میان، درصد ای سیاه مصرف میکردند.

ارناسان در ررسیای انجام رفته مشاهده ردند:

ارش اسکا نیوز، رچند، بیان کرد که این مطالعه ور ایید نمیکند مینین این رسش مطرح است اچنین مصرف کننده نمیکند رای ود سلامت ود اید

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا